Gå direkt till innehåll

Examensarbeten om anaplasma och klövhälsa hos get

Syftet med projekten är att kartlägga förekomsten av anaplasma (betesfeber) i mjölkproducerande getbesättningar, samt att samla mer kunskap kring våra svenska getters klövhälsa för att kunna ta fram en så kallad klövatlas med bilder och instruktioner för hur veterinärer ska bedöma getters klövar.

Bild på unggetter
Betande getter kan drabbas av fästingburna sjukdomar, till exempel betesfeber. Foto: Ylva Persson/SVA

Anaplasma phagocytophilum är en fästingburen bakterie som kan orsaka betesfeber hos nötkreatur, får och get. Den går ofta obemärkt förbi men kan i vissa fall orsaka problem som bland annat minskad mjölkproduktion, hög feber samt vara en bidragande orsak till abort. I vilken omfattning bakterien förekommer hos getter i Sverige är idag okänt.

Klövhälsa – i nuläget vet vi väldigt lite om hur den ser ut bland våra svenska getter. Veterinärer har inget handledande dokument för att vägleda vid bedömning av getters klövar och utbildningen kring getter och deras klövar är begränsad.

Examensarbetena utförs på veterinärutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). I januari kommer examensarbetet att redovisas vid SLU. Det kommer att finnas möjlighet att delta på plats och via länk. Mer information kommer närmare redovisningen.

Vid frågor om studien

Ylva Persson

Forskare, biträdande statsveterinär, VMD

Statens veterinärmedicinska anstalt

Göran Ekeberg/AddLight

Anna Omazic

Forskare

Statens veterinärmedicinska anstalt

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Senast uppdaterad : 2020-11-03