Gå direkt till innehåll

Examensarbete om babesia hos nötkreatur

Förekomsten av sommarsjuka och hur den har utvecklats i Sverige har under de senaste årtionden inte undersökts. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lantbrukare och veterinärer uppfattar smittrycket av babesios nu och 10 år tillbaka i tiden. Detta kommer göras via två olika enkäter som är riktade antingen till lantbrukare eller veterinärer.  

Betande mjölkkor kan drabbas av fästingburna sjukdomar, till exempel babesios.
Betande mjölkkor kan drabbas av fästingburna sjukdomar, till exempel babesios. Foto: Bengt Ekberg

Nötkreatur kan drabbas av allvarlig sjukdom och dödsfall på grund av infektion med Babesia divergens som är en protozo (encellig parasit). Sjukdomen uppträder oftast på sommaren och vanliga symtom är blodfärgad urin, lös avföring och feber. Andra vanliga namn på sjukdomen är: sommarsjuka, blodpinkning, blodhalning och piroplasmos. Sjukdomen sprids med fästingar och alla smittade djur kan bli bärare av parasiten under flera år.

Examensarbetet (30hp) genomförs vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Arbetet görs i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Gård & Djurhälsan och VÄXA.

Enkät om babesios

Stort tack till alla lantbrukare och veterinärer som fyllt i enkäten om babesios!

Tiden för att svara på enkäten har gått ut. Vi har fått svar från 722 lantbrukare och 68 veterinärer. Nu börjar arbetet med att analysera resultaten.

Redovisning

Nu är det dags för redovisning av examensarbetet! Det finns möjlighet att delta via länk, Zoom (se intruktion för att ansluta till Zoom (pdf), session A, 12/1 kl. 10.50-11.20. Titeln på arbetet är ”Förekomst av bovin babesios i Sverige - en enkätstudie bland lantbrukare och veterinärer”. Välkomna att lyssna!

Vid frågor om studien

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Senast uppdaterad : 2021-01-08