Gå direkt till innehåll

Normala värden och att ställa diagnos

Friska nötkreatur har ett antal normalvärden att utgå från. Avvikelser från dem kan bidra till att kunna ställa diagnos på sjukdomar. 

Normalvärden

Hos ett friskt, vuxet nötkreatur är:

  • kroppstemperaturen 38-39ºC (kalv 38,5-39,5)
  • andningsfrekvensen 15-35 andetag/minut (kalv 20-50)
  • pulsen 60-80 hjärtslag/minut (kalv 90-110)
  • våmfrekvensen 7-12/5 minuter

Ställa diagnos

Grundläggande och avgörande för att ställa diagnos när nötkreatur är sjuka är sjukdomshistorien och den kliniska undersökningen. Analys av blod-, mjölk-, träck-, organ- eller foderprover är ofta ett nödvändigt komplement för att verifiera diagnosen. På SVA:s laboratorier testas prover för såväl vanliga produktionssjukdomar som viktiga epizootier hos nötkreatur. Praktiserande veterinärer kan ta kontakt med sektionen för lantbrukets djur, som har specialistkompetens för att ge praktiska råd om hur man väljer diagnostik och hanterar sjukdomsproblem i besättningar.

Sidan granskades senast : 2023-03-16