Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kurser och utbildningar

SVA arrangerar kurser, utbildningar, seminarier och workshops i frågor som rör djurhälsa, smittämnen och diagnostik.

Praktisk diagnostik av endoparasiter hos hund och katt 6-7 mars 2020

Kursen riktar sig till BMA eller motsvarande som vill lära sig mer om diagnostik av endoparasiter hos hund och katt. Under kursen kommer du att använda de vanligaste klassiska parasitologiska teknikerna. Läs mer här.

 

Utbildningar/workshops i Fördjupning i HACCP samt fodersäkerhet

SVA välkomnar dig till utbildningar/workshops i fördjupning i HACCP, anpassat för foder- och foderråvarutillverkning samt allmän kurs om fodersäkerhet. Läs mer här.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls