Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Karta över harpest

SVA samlar in rapporter om vilda harar som hittas döda i naturen. Vissa av dem skickas in till oss för undersökning. På kartan ser du rapporterade och undersökta harar under 2019. Endast harar som rapporterats in via vårt webbformulär https://rapporteravilt.sva.se/ och med angiven fyndplats är med på kartan nedan.

 

Visa större karta

Kartan visar harar som rapporterats in från 2016-01-01 och fram till i dag. Dra i markören ovanför kartan för att byta sexmånadersintervall. Undersökta harar som inte bar på harpest visas som blå punkt, medan harar som har påvisad smitta visas som röd punkt. Grå punkter visar harar som rapporterats döda i naturen, men där ingen diagnos ställts. Klicka på rutan med ”i”-knappen i kartans högra nederkant för att se när kartan senast uppdaterades.

OBS! En del harar kan vara dubbelt registrerade och markerade både som ”grå punkt” och som ”röd/blå punkt”

Kartan uppdateras automatiskt en gång per dygn.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls