Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kartläggningen av mjältbrandsgravar klar

2012-05-08 av:
Statsepizootologen

Kartläggningen av mjältbrandsförekomst i Sverige är nu klar. Majoriteten av gravarna är så gamla att de är ofarliga för djur och människor. Gravar med levande sporer kan utgöra risk om betande djur får i sig bakterierna. Har du en fråga om mjältbrand titta först i Frågor och svar (FAQ) eller skriv din fråga eller kommentar här. Jag svarar mellan kl 12-15 idag, den 8 maj. 

Läs mer om kartläggningen

Taggar:


  1. Undrar över gårdsnamn för grön prick i C-län. Ungefär mitten på den "sneda" östra sidan på sjön Yngaren
  2. På grund av osäkerhet exakt var mjältbrandsgravarna är lokaliserade så väljer vi att inte publicera gårdsnamn. En grön prick indikerar att det var mer än 70 år sen som det var ett fall av mjältbrand vilket betyder att sannolikheten att det skulle finnas levande sporer är nästintill obefintlig.