Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Danskt fynd av fågelinfluensa dras tillbaka

2013-02-19 av:
Statsepizootologen

Rapporten om fynd av högpatogent fågelinfluensavirus (HPAIV)  hos en vild gräsand som skjutits i sydvästra Danmark, och som tidigare kommenterats i denna blogg, dras tillbaka av danska veterinärmyndigheter.

Försök att upprepa resultatet att påvisa viruset har misslyckats såväl vid det danska som vid det europeiska referenslaboratoriet för fågelinfluensa. Myndigheterna drar därför slutsatsen att det inte finns tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att kunna deklarera utbrott av HPAIV hos vilda fåglar.

Mer läsning:

Fødevarestyrelsen, Danmark: Latest news 7 februari 2013

Taggar: