Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Frågor och svar om ebola och smitta mellan djur och människa

2014-10-20 av:
Statsepizootologen

Frågor och svar om ebola och smitta mellan djur och människa. Under utbrott av ebola, som det som nu pågår i Västafrika, bidrar djur så vitt det är känt inte till smittspridningen. Smitta sker från människa till människa.

Vilken roll spelar vilda djur vid utbrott av ebola?
Vissa arter av fruktätande fladdermöss, även kallade flyghundar, kan bära på ebolavirus utan att visa tecken på sjukdom, och även sprida viruset vidare till
apor och andra vilda däggdjur som i sin tur utvecklar blödarfebrar med hög
dödlighet. Människor smittas sedan vid nära kontakt med infekterade vilda djur, t.ex. vid hantering eller förtäring av kött från apor eller fladdermöss.

Under utbrott av ebola, som det som nu pågår i Västafrika, sker dock smitta
från människa till människa och djur bidrar så vitt det är känt inte till smittspridningen.
 
Kan hundar, katter eller andra tamdjur bli infekterade och/eller sjuka av
ebolavirus?

Det finns inga rapporterade sjukdomsfall orsakade av ebolavirus hos vare sig hund eller katt. Det finns heller inga belägg för att smittspridning kan äga rum från hund eller katt till människa eller till andra djur. En enda vetenskaplig rapport antyder att hundar i miljöer med pågående utbrott är mottagliga för infektion med ebolavirus, och i sådana fall sannolikt genom att äta rester från djur som dött i sjukdomen.

Att grisar kan infekteras med ebolavirus är belagt. Det finns ett flertal rapporter från Asien om naturlig infektion hos gris med ebola reston, ett virus som är
skilt från de ebolavirus som förekommer i Afrika, och som inte ger upphov till
sjukdom på människa. Dessutom har man visat att grisar i experimentell miljö även kan infekteras med de ebolavirus som nu cirkulerar i Västafrika, och även sprida virus vidare till apor. Huruvida grisar också kan infekteras med dessa virus under naturliga förutsättningar och bidra till smittspridning till människor eller andra djur är dock okänt.

Läs mer hos andra 

Folkhälsomyndigheten
Frågor och svar om ebola

CDC, Centers for Disease Control and Prevention, USA
Frågor och svar om ebola och sällskapsdjur, på engelska  

The American Veterinary Medical Association (AVMA), USA
ebola, på engelska

Taggar: