Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kort uppdatering av situationen avseende aggressiv influensa H5N8 i Europa

2014-11-25 av:
Statsepizootologen

Ytterligare två utbrott av högpatogen, aggressiv, fågelinfluensa av subtypen H5N8 hos fjäderfä har konstaterats i Nederländerna. Dessutom har man i Tyskland påvisat viruset hos sjöfågel, i en kricka som skjutits i samband med jakt.

Detta är första gången högpatogen H5N8 påvisas hos vilda fåglar i Europa. Det stärker misstankarna om att vilda fåglar kan ha spelat en roll i smittspridningen. I vilken omfattning smittan förekommer bland sjöfågel i området kring Östersjön är dock fortfarande okänd.

Den nya händelseutvecklingen förändrar inte SVA:s bedömning av risken för introduktion av H5N8 till den svenska fjäderfäpopulationen. Smittstatusen bland vilda fåglar gör att risken för spridning och introduktion via vattenlevande fåglar som roterar i Östersjön under hösten och vintern fortfarande bedöms som förhöjd.

För att skydda svenska fjäderfä från eventuell smitta från vilda fåglar har Jordbruksverket därför, med stöd av SVAs bedömning, beslutat att fjäderfä tillsvidare ska hållas inomhus.

Mer information

Fågelinfluensa

Taggar: