Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vid misstanke om allvarlig smittsam djursjukdom (epizooti)

En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Dessa sjukdomar omfattas av en speciell lagstiftning som bestämmer hur man ska agera vid misstanke om dem i syfte att minska risk för vidare smittspridning.

Anmäl misstanken

Om du har misstanke om epizootisjukdom ska du kontakta din veterinär. Om du inte får tag på din ordinarie veterinär, ring närmaste jourhavande veterinär. Namn och telefon till praktiserande veterinärer i ditt område kan du söka efter på internet eller via nummerupplysningen.
Den som sköter sina egna - eller någon annans djur – är skyldig att kontakta veterinär om djuren visar tecken på allvarlig smittsam sjukdom.

Motverka smittspridning

Beroende på vilken sjukdom som du misstänker ska olika åtgärder vidtas för att förhindra att smitta sprids. Under fliken Djurhälsa kan du läsa om de olika epizootisjukdomarna och vilka inledande åtgärder som du bör vidta. Läs under rubriken Om man misstänker sjukdomen under avsnittet för just den sjukdomen som du misstänker. Fråga din veterinär vad som är viktigt för just den sjukdomen som du misstänker.
Generellt för att förhindra eventuell smittspridning ska till exempel sjuka djur tas in från betes- eller rasthagar. Besökare ska inte släppas in i stallarna. Inga djur eller djurprodukter får lämna gården. Det vill säga djur får inte skickas till slakt och mjölk får inte lämna gården förrän veterinären undersökt de sjuka djuren. Sjuka sällskapsdjur ska isoleras och inte släppas lösa eller rastas i närheten av andra djur, innan de undersökts av veterinär.

 

Undersökningsplikt

Om du som är veterinär har anledning misstänka att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, ska du omedelbart göra en undersökning för att fastställa sjukdomens art. Som veterinär kan du kontakta SVA:s epizootijour/Tjänsteman i beredskap (TiB) för att diskutera misstankens art, smittskydd och andra frågor. Inför provtagning ska epizootijouren kontaktas för optimal och säker provtagning.

Anmälningsplikt

Anmäl misstanken till Jordbruksverket och länsstyrelsen. 

För veterinär gäller - oavsett tjänstebefattning eller om man är i tjänst eller inte, att misstanke om epizootisjukdom omedelbart ska anmälas.

Motverka smittspridning

Beroende på vilken sjukdom som du misstänker kan olika åtgärder vidtas för att förhindra att smitta sprids. Generellt för att förhindra eventuell smittspridning ska till exempel sjuka djur tas in från betes- eller rasthagar, sällskapsdjur isoleras och att du som veterinär upprätthåller de hygienrutiner som krävs för att förhindra vidare smittspridning.

Spärrförklaring

Om du som är veterinär har grundad anledning att anta att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, ska du, i den utsträckning som behövs för att motverka smittspridning, besluta om förbud mot att besöka, lämna, eller utföra transporter till eller från det område där sjukdomsfallet inträffat eller där smitta annars kan antas förekomma.

Som veterinär bör du rådgöra med Jordbruksverket eller SVA:s epizootijour innan spärren utfärdas. Om det bedöms nödvändigt för att förhindra smittspridning har du dock både rättighet och skyldighet att utfärda spärrförklaring. Jordbruksverket bestämmer snarast om beslutet ska fortsätta att gälla.

Omfattningen av spärrförklaringen styrs av vilken sjukdom som misstänks och baseras främst på smittämnets möjliga spridningsvägar. Innehållet och innebörden av spärrförklaringen bör noga klargöras för djurägaren och den som har djuren i sin vård (djurskötaren) och ska vara skriftlig.

Provtagning

Vid misstanke om epizooti, ska du alltid kontakta SVA:s epizootijour innan provtagning utförs för att säkerställa optimal och säker provtagning och provhantering.

Epizootiutrustning

Varje länsstyrelse förvaltar över en så kallad epizootiutrustning som kan användas i händelse av epizootimisstanke. I utrustningen finns de skyddskläder, provtagningsutrustning och transportförpackningar som kan behövas för att kunna genomföra ett besök och för att kunna skicka smittfarliga prover på ett säkert sätt. Rådgör med SVA:s epizootijour vilken del av utrustningen som du kan behöva.
Var utrustningen finns förvarad varierar. I vissa fall är det på länsstyrelsen och i andra fall är den utplacerad på andra platser i länet.

Epizootiutrustningen administreras av SVA på uppdrag av Jordbruksverket.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls