Gå direkt till innehåll

Smitta inte hästar med kvarka

Nyligen publicerade ett antal medier artiklar om hästsjukdomen kvarka, där en gammal metod diskuterades som går ut på att aktivt överföra smitta mellan hästar om någon häst blivit sjuk. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) avråder bestämt från att använda denna metod. Enligt Djurskyddslagen ska djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Metoden är direkt olämplig och idag bekämpar man istället kvarka framgångsrikt genom att stoppa smittspridningen mellan hästar.

Här är fem skäl till varför man inte avsiktligt ska smitta sina hästar med kvarka:

  1. Ju fler hästar som smittas aktivt, desto fler blir sjuka och smittförande. Många av dem skulle kanske aldrig ha blivit sjuka.
  2. Risken ökar att fler hästar blir allvarligt sjuka, eftersom det medför en okontrollerad dos bakterier rakt in i luftvägarna.
  3. Utbrottet kan ta längre tid att bli av med och ännu större förluster riskeras.
  4. Smittrycket ökar, vilket gör att risken för att sprida kvarka till andra stall blir större.
  5. Kvarka ger inte livslång immunitet.

– Kvarka är ett gissel för hästar som funnits i alla tider. Men det är ingen "barnsjukdom" som alla hästar måste genomgå idag, inte ens om kvarkasmitta drabbat stallet. En del hästar får en lindrig infektion av kvarka, i bästa fall så lindrig att den knappt märks. Men kvarka plågar tyvärr många hästar med värre tillstånd som ger smärtor, sväljsvårigheter, andnöd, avmagring och spruckna bölder inuti och utanpå huvudet och kroppen, säger statsveterinär Gittan Gröndahl, som är hästexpert vid SVA.

– En liten andel kvarkasjuka hästar får inte tillräckligt med luft, och då måste veterinären skära upp luftstrupen och sätta i en trakealkanyl. Varje år ser vi ett antal kvarkadrabbade hästar som måste avlivas för att sjukdomen blivit livshotande och inte går att häva. Vi ser också hästar med svårbehandlad kronisk infektion som orsakar problem under lång tid. Därför vill vi skydda alla hästar mot smittan.