Gå direkt till innehåll

Kaninens reproduktion

Kaniner är normalt sett väldigt fertila djur. De minsta raserna blir könsmogna vid 3-5 månaders ålder men stora individuella skillnader kan förekomma och det har förekommit individer som blivit fertila redan vid 8 veckors ålder. Man bör därför vara försiktig med att ha kaninungar tillsammans för länge. Större kaninraser blir i allmänhet könsmogna lite senare i livet.

Honkaniner har inga fasta löp-perioder men de brukar brunsta med 4-6 dagars intervall. Honorna har så kallad inducerad ovulation, vilket innebär att hon har ägglossning först efter att kaninhanen parat sig med henne. Om befruktning sker, är honan dräktig i cirka 30-32 dagar. Dräktighetslängden kan variera lite mellan raserna.

Om en kaninhona har tät fysisk kontakt med en annan kanin eller till och med en människa, kan hon få ägglossning trots utebliven parning. Då blir hon skendräktig och beter sig som om hon vore dräktig i ungefär 18-20 dagar. Hon är då ofta lite tillbakadragen, kan försvara sitt revir och bygga bo genom att rycka päls från undersidan av kroppen.

De flesta kaninraser får cirka 4-5 ungar men även här kan det variera individuellt. Ungarna föds i ett bo som mamman byggt av bomaterial som hö, halm och päls. Ungarna föds små, nakna och outvecklade. Honan ligger normalt sett inte mycket med sina ungar. Hon diar dem endast 1-2 gånger per dygn. Oerfarna kaninägare tror ofta att mamman övergivit sina ungar men är det tyst och lugnt i boet och om ungarna är fint rosa i färgen, är det bäst att låta dem vara. En mamma som blir störd för mycket, kan äta upp sina ungar.

Skulle mamman överge sina ungar, är det tyvärr svårt att mata dem med nappflaska och få dem att överleva. Gör man ett försök, får man inte bli allt för besviken om det inte lyckas.

När ungarna är 6-8 veckor, kan man börja avvänja dem. De ska inte säljas eller byta hem förrän tidigast vid 8 veckors ålder.

Texten är skriven av: Marianne Tornvall i december 2020, veterinär på Mälaren Smådjursklinik

Sidan granskades senast : 2022-07-14