Gå direkt till innehåll

Provtagning av hund och katt med avseende på SARS-CoV-2 - SVA:s policy

Under rådande Covid-19-epidemi orsakat av SARS-CoV-2 prioriterar SVA analyser av humanprover med PCR-diagnostik. Detta för att använda de befintliga resurserna där de behövs bäst och gör störst nytta.

SVA prioriterar analyser av prover avseende SARS-CoV-2 för humanvården.
SVA får frågor om provtagning av hund och katt med avseende på SARS-CoV-2. SVA:s policy är att prioritera analyser för hälso- och sjukvård för människor. Foto: Pixabay

Det finns enstaka rapporter som tyder på att SARS-CoV-2 kan överföras från människa till exempelvis hund och katt. Det finns också rapporter som tyder på att katter under vissa omständigheter kan utveckla övergående sjukdomssymtom.

Med, bland annat, anledning av dessa rapporter har SVA fått frågor om analyser av SARS-CoV-2 i prover från djur. SVA:s bedömning är att den pågående covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från djur är försumbar.

I undantagsfall skulle analys av prov från exempelvis hund eller katt med avseende på SARS-CoV-2 (PCR-diagnostik) kunna vara aktuellt men först efter diskussion, i varje enskilt fall, mellan kliniskt ansvarig veterinär och SVA. Observera att om SARS-CoV-2 påvisas i ett prov från djur måste detta anmälas till Jordbruksverket såsom ny sjukdom i landet.

Om analysen skett på SVA anmäls fyndet av SVA, men i de fall prov skickas till utländskt laboratorium är det insändande veterinär som ansvarar för att fallet anmäls till Jordbruksverket.

Senast uppdaterad : 2020-04-17