Gå direkt till innehåll

Provtagning av hund och katt med avseende på SARS-CoV-2 - SVA:s policy

SARS-CoV-2 kan under vissa omständigheter överföras från människa till exempelvis katt och hund. Det finns också rapporter som tyder på att framförallt katter kan utveckla milda och övergående sjukdomssymtom.

SVA får frågor om provtagning av hund och katt med avseende på SARS-CoV-2.
SVA får frågor om provtagning av hund och katt med avseende på SARS-CoV-2. Foto: Pixabay

Det finns ett antal rapporter som visar att SARS-CoV-2 kan överföras från människa till exempelvis katt, hund, iller och mink. Det finns också rapporter som tyder på att katter under vissa omständigheter kan utveckla sjukdomssymtom som i de flesta fall är lindriga och övergående, medan smittspridning hos mink som hållits i större grupper har förknippats med viss ökad sjuklighet och dödlighet

Med, bland annat, anledning av dessa rapporter har SVA fått frågor om analyser av SARS-CoV-2 i prover från djur. SVA:s bedömning är att den pågående covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från djur är försumbar.

Analys av prov avseende SARS-CoV-2 (PCR-diagnostik) kan vara motiverad i kunskapsuppbyggande syfte, exempelvis för katter med allvarlig sjukdom med luftvägssymptom som förknippas med konstaterad eller misstänkt covid-19 hos människa och där andra tänkbara orsaker uteslutits. Provtagning sker genom svabbning av nos, svalg och rektum. Observera att om SARS-CoV-2 påvisas i ett prov från djur måste detta anmälas till Jordbruksverket såsom ny sjukdom i landet. Om analysen skett på SVA anmäls fyndet av SVA, men i de fall prov skickas till utländskt laboratorium är det insändande veterinär som ansvarar för att fallet anmäls till Jordbruksverket. Det går bra att kontakta SVA om du vill diskutera eventuell provtagning.

Senast uppdaterad : 2022-02-01