Gå direkt till innehåll

Smittskydd för katt

Det finns en mängd olika infektionssjukdomar, orsakade av exempelvis virus, bakterier och parasiter, som kan drabba katter och orsaka sjukdom av mer eller mindre allvarligt slag. 

Katter är egentligen solitärer, det vill säga, under naturliga förhållanden lever de ensamma och har bara kontakt med andra katter i samband med parning eller revirstrider. Det är väl känt att stress i olika former påverkar immunförsvaret negativt och gör att individen blir mera mottaglig för infektioner. Stress kan orsakas av många olika faktorer, exempelvis av att många katter lever tillsammans på en liten yta, eller att de lever i en grupp där individerna inte fungerar bra tillsammans. På sidan Rekommendationer-parasitorsakade diarreer i kattbesättningar hittar du mera information om bland annat stress, hur det påverkar immunförsvaret och vad som är viktigt att tänka på när man har flera katter tillsammans.

Här har vi samlat råd för dig som vill minska risken för att dina katter ska drabbas av smittsamma sjukdomar och även för dig som har haft oturen att få in en smittsam sjukdom bland dina katter. Detta är allmängiltiga råd och gäller oavsett om du bedriver avel eller bara har flera katter tillsammans. Du kan också läsa om vaccination av katt i vaccinationsrapporten som utarbetats av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap och Statens veterinärmedicinska anstalt och de uppdaterade rekommendationerna från 2009.

Sidan granskades senast : 2022-07-15