Gå direkt till innehåll

Råd för att minska/slippa smittsamma sjukdomar i sitt katteri/sin kattgrupp

 1. Var extremt noggrann vid all introduktion av nya katter i hushållet.
 2. Inrätta en karantän där alla nykomlingar stannar minst tre veckor innan de får träffa andra katter i hushållet. Detta gäller även katter som varit på parning och helst även utställning.
 3. Testa för Giardia, Tritrichomonas och andra smittämnen under vistelsetiden i karantänen.
 4. Håll katterna i små grupper (en till tre individer). Åldersindela grupperna.
 5. Håll nere det totala kattantalet.
 6. Sälj/köp aldrig en katt med diarré eller tecken på annan smittsam sjukdom.
 7. Avla aldrig på katter med okänd hälsostatus.
 8. Inrätta övervakad parning i osäkra lägen för att minska samvarotiden mellan katter (minska smittorisken) där de putsar varandra, delar kattlåda, matskål etcetera.
 9. Isolera dräktiga kattor före nedkomsten, överväg fodervärd utan andra katter.
 10. Ha som rutin att låta nyblivna mödrar och kattungar ha skilda lådor. Kattan har sin låda på en högre nivå, där ungarna inte kan nå den, medan ungarnas får stå på golvet men anpassas så att honan inte kan komma in i den.
 11. Iaktta god hygien.
Sidan granskades senast : 2022-07-14