Gå direkt till innehåll

Riktlinjer för parasitsmitta i kattuppfödning

Riktlinjer finns till hjälp för kattbesättningar med kroniska diarréer orsakade av parasiter. Smittan kan vara svår att bli av med.

Diarréerna beror ofta på de encelliga parasiterna Tritrichomonas foetus och Giardia intestinalis. För att komma till rätta med diarréerna krävs ett grundligt arbete med sanering.

Riktlinjerna ska fungera som stöd och hjälp till kattuppfödare som vill driva sin verksamhet på ett säkert sätt. De underlättar också rådgivningen för den enskilda veterinären. Fokus ligger på Tritrichomonas foetus och Giardia intestinalis. Foto: Lena Livbom/SVA

Riktlinjerna Parasitorsakade kroniska diarréer i kattbesättningar har tagits fram som stöd och hjälp till kattuppfödare som vill driva sin verksamhet på ett säkert sätt. De ska också kunna underlätta för den enskilda veterinären som ger råd för få bukt med diarréerna. Informationen har satts samman gemensamt av en grupp veterinärer och kattuppfödare.

Helhetsgrepp på parasitsmittor

Parasiterna Tritrichomonas och Giardia är svåra att bli av med när de fått fäste i en kattbesättning. För att stoppa smittan behövs ett helhetsgrepp. Riktlinjerna tar upp varför katter som lever i grupp kan bli mer mottagliga för infektioner, hur parasiternas livscykel ser ut, hur smittan bör saneras med mera.
Parasiterna smittar via avföring och kan föras över mellan djur vid till exempel parning. De kan också komma in i en besättning genom inköp av nya smittade katter.

Tips för att minska risk för smitta

Riktlinjerna ger flera tips på hur man kan minimera risken att ta med smitta hem, exempelvis från utställningar. Om parasiterna ändå skulle komma in i gruppen, ges råd om provtagning, behandling och sanering.