Gå direkt till innehåll

Med anledning av kriget i Ukraina – vad gäller för att ta in djur från Ukraina?

Med anledning av kriget i Ukraina kommer det frågor till SVA angående vad som gäller om man ska ta in djur därifrån.

Kontakta Jordbruksverket beträffande regler

SVA hänvisar alla frågor om vilka regler som gäller för införsel av djur, till Jordbruksverket.

Jordbruksverkets sida om kriget i Ukraina,

Tel. 0771‑223 223

 

Allvarligare smittläge i Ukraina

Smittläget hos djur i Ukraina är annorlunda från det i Sverige och där finns allvarliga infektioner som vi inte har här. Bland annat förekommer rabies i Ukraina med hundratals rapporterade fall årligen, såväl på räv som på andra djurslag, inklusive katter, hundar och hästar.

Rabiesfall på människa förekommer också i landet. En riskbedömning gjord vid EU:s referenslaboratorium för rabies visade att risken för att en ovaccinerad hund eller katt som passerar gränsen från Ukraina skulle vara smittad, utan att ännu visa kliniska symtom, uppskattades till ca 1 per 300 000 individer. Rabies är en dödlig sjukdom både för djur och människor och Sverige är sedan många år fritt från sjukdomen.

En annan infektion som är utbredd i Ukraina, men som inte förekommer i Sverige, är afrikansk svinpest. De krav som ställs i samband med införsel av djur förhåller sig till de risker som införseln kan innebära.

Djurägare på flykt med sin hund eller katt i sällskap

Efter att kriget mot Ukraina startade så uppmanade EU-kommissionen EU:s medlemsländer att tillämpa flexibilitet i anmälningsförfarandet vad gäller husdjur (hund, katt och iller) som reser tillsammans med djurägare på flykt. Nu upphör dessa undantagsregler och alla EU-länder kommer att återgå till de normala införselreglerna. I Sverige upphör undantagsreglerna den 1 september 2023 och det innebär att djur som inte uppfyller kraven för att få komma in i Sverige kommer att avvisas vid gränsen, eller kan komma att avlivas.

Observera!

Om du har fört in ett husdjur i Sverige på undantagsreglerna måste du ta djuret till en veterinär senast den 31 augusti. Vidare information om detta finns på Jordbruksverkets webbplats.

Information till ukrainska djurägare

Pets (dogs, cats, and ferrets) from the Ukraine

Following the Russian invasion of the Ukraine in 2022, the EU commission urged the EU member states to implement exemption rules for pets (dogs, cats, and ferrets) that enter the EU with their owners who have fled the war. From the 1st of September 2023 these exemption rules will no longer apply, and Sweden will revert to the ordinary rules. This means that animals that do not meet the entry requirements will be turned back at the Swedish border or may be euthanised.

Until the 31 August however, the exemption rules introduced just over a year ago will still apply. If animals that are already in Sweden are to be covered by these exemption rules they must be taken to a veterinarian by the 31st of August. If you have already taken your pet to a veterinarian, or if you have a written decision from the Swedish Board of Agriculture, you do not need to visit a veterinarian again. All questions on this topic are directed to the Swedish Board of Agriculture.

Questions?

https://jordbruksverket.se/languages/english/swedish-board-of-agriculture/animals/pets---trade-and-travel/movement-of-dogs-cats-and-ferrets/pets-from-ukraine

Email to  Petukraine@jordbruksverket.se

Call 0771‑223 223

Sidan granskades senast : 2023-04-26