Gå direkt till innehåll

Med anledning av kriget i Ukraina – vad gäller för att ta in djur från Ukraina?

Med anledning av kriget i Ukraina kommer det frågor till SVA angående vad som gäller om man ska ta in djur därifrån.

Kontakta Jordbruksverket beträffande regler

SVA hänvisar alla frågor om vilka regler som gäller för införsel av djur, till Jordbruksverket.

Jordbruksverkets sida om kriget i Ukraina, 036-15 50 00

 

Allvarligare smittläge i Ukraina

Smittläget hos djur i Ukraina är annorlunda från det i Sverige och där finns allvarliga infektioner som inte finns i Sverige. Bland annat förekommer rabies i Ukraina med hundratals rapporterade fall årligen, såväl på räv som på andra djurslag, inklusive katter, hundar och hästar. Rabiesfall på människa förekommer också i landet. Nyligen gjordes en riskbedömning vid EU:s referenslaboratorium för rabies. Risken för att en ovaccinerad hund eller katt som passerar gränsen från Ukraina skulle vara smittad utan att ännu visa symtom, uppskattades till ca 1 per 300 000 individer. Rabies är en dödlig sjukdom både för djur och människor och Sverige är sedan många år fritt från sjukdomen. En annan infektion som är utbredd i Ukraina, men som inte förekommer i Sverige, är afrikansk svinpest. De krav som ställs i samband med införsel av djur förhåller sig till de risker som införseln kan innebära.

Djurägare på flykt med sin hund eller katt i sällskap

På grund av kriget har EU-kommissionen uppmanat EU:s medlemsländer att tillämpa flexibilitet i anmälningsförfarandet vad gäller husdjur som reser tillsammans med sina ägare som är på flykt från Ukraina. Flexibiliteten innebär inte att det är fritt att resa, utan smittförebyggande åtgärder behöver fortfarande vidtas i samband med införsel. Om du får kännedom om personer som är på flykt från Ukraina och på väg till Sverige eller redan befinner sig i Sverige med sitt husdjur, ber vi dig uppmana dem att kontakta Jordbruksverket för mer information.

Flexibiliteten gäller endast hundar och katter som reser med sina ägare på flykt och inbegriper således inte några generella undantag. För övriga djur, inklusive hästar, som ska tas in från Ukraina gäller ordinarie regelverk, med veterinärintyg och eventuell provtagning för att säkerställa frihet från vissa sjukdomar. För hästar finns även krav på isolering. Detaljer om vilka regler som gäller fås av Jordbruksverket.

I sammanhanget vill dock SVA poängtera vikten av försiktighet när man tar in djur från ett annat land med ett annat smittläge. Sällskapsdjur från Ukraina skiljer sig inte i detta avseende från sällskapsdjur från många länder inom EU. Läs mer om detta under "Sjukdomar i andra länder hos hund".

Även om man följer regelverket är det inte en garanti mot alla smittor, utan bara vissa som är internationellt reglerade. Liksom för andra resande hundar så kan hundar från Ukraina med fördel avmaskas med ett läkemedel som är verksamt mot rävens dvärgbandmask vid ankomst, och samtidigt behandlas förebyggande mot fästingar, loppor och löss. Sjuka hundar och katter bör undersökas av veterinär, precis som hundar som redan bor i Sverige. Har ett djur några symtom som ger anledning att misstänka rabies finns lagstiftade krav på hantering och undersökning. Läs mer om detta under "Rabies".

Vidare information om infektioner hos hund, katt och häst finns på SVA:s webbplats (se nedan).

Sidan granskades senast : 2023-03-20