Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

8 träffarALSIKEKLÖVER och ALSIKEKLÖVER inom Hela sva.se

 1. Alsikeklöver

  Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten ... Alsikeklöver Latinskt namn: Trifolium hybridum L. Generell information - Alsikeklöver är en av flera olika växter som kan orsaka fotosensibilitet (ökad känslighet för ljus) med hud- och leverskador hos hästar, får och andra betande djur. Det är främst under blöta eller ...

 2. Giftiga växter A-Ö

  ett antal växter som av olika anledningar är olämpliga i ... Alsikeklöver Azalea och Rododendron Baldersbrå Belladonna Benved Bergsyra Besksöta Björnloka/Jätteloka Bolmört Bovete Brakved Brännässla Buskmåra Dårrepe Ek Ekorrbär Fettistel Fingerborgsblomma Fläckig munkhätta Getruta Grässtjärnblomma Harris Harsyra Hundkäx ...

 3. Vad är det i växten som är giftigt? - Kort toxikologi

  som är giftigt? - Kort toxikologi - De vanligaste giftiga ämnena i växter är alkaloider, glykosider, nitrater/nitriter, saponiner ... alsikeklöver. Glykosider är en stor grupp av organiska substanser som består av socker i kemisk förening med något annat ämne. De är vanligt förekommande föreningar i växter och de är ...

 4. Hundtunga

  Ordförklaring Oönskad växt: Växt som är oönskad ... alsikeklöver. Kan ge depression, avmagring, avvikande beteende, "aimless wandering", blindhet, huvudtryckningar, blod i urinen, dödsfall. Behandling - Behandling är vanligen utsiktslös på grund av allvarliga irreversibla leverskador. Obduktionsfynd - I levern ses portal ...

 5. Vildpersilja

  Ordförklaring Oönskad växt: Växt som är oönskad i ... alsikeklöver och fotosensitivisering) samt diarré efter konsumtion av vildpersilja, medan hästar utan vita hudpartier ej drabbats. De drabbade hästarna förblev känsliga en längre tid efter förgiftningen. Andra symtom kan inbegripa ökad salivering, diarré, kolik, ...

 6. Johannesört

  Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten ... 5 kilo gröna växtdelar per 100 kilo kroppsvikt. I Storbritannien har svåra förgiftningsfall på häst rapporterats. Förgiftningssymtom - Fotosensibilisering, se alsikeklöver, med infektion i skadad hud. Andra symtom är aptitlöshet, diarré, feber, nervförlamning, stapplande ...

 7. Bovete

  Oönskad växt: Växt som är oönskad i ... torkats. Växten innehåller också cyanidin och flera antinutritionella substanser (trypsin- och proteasinhibitorer). Förgiftningssymtom - Fotosensitivitet (se alsikeklöver). Ljuskänslighet hos vita och ljusa djur inom 24 timmar efter konsumtion. Dermatit, lever- och nerv-påverkan. ...

 8. Fotosensibilitet hos får

  vissa växter ger i fårets hud upphov till metaboliter som reagerar ... alsikeklöver (Trifolium hybridum), blåeld (Echium vulgare), hirs (Panicum spp.) och tiggarnöt (Tibulus terrestris). Även toxiner från vissa svampar och också vissa kemikalier kan framkalla fotosensibilisering. Provtagning och diagnostik - Diagnosen ställs ...