Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

35 träffarborrelia och borrelia inom Hela sva.se

 1. Borrelios hos häst

  hos häst är svår att ställa eftersom få symtom ... borrelia påvisas ofta i blodprover från hästar i Sverige, framförallt under sommarhalvåret. Antikroppsförekomst har däremot inte kunnat kopplas till specifika symtom. I en studie visade sig 17 procent av svenska hästar ha antikroppar mot borrelia (seroprevalens), med ...

 2. Borrelios hos hund

  hund med bakterien Borrelia burgdorferi är vanligt i Sverige, men infektionen orsakar sällan symtom hos hund. Om symtom uppstår är de milda. I de fall behandling ändå bedöms vara av värde för djurets välmående så ses ett mycket snabbt tillfrisknande (en till två dagar). Kronisk sjukdom eller återkommande besvär förväntas ...

 3. Borrelios hos katt

  visserligen infekteras och utveckla antikroppar mot borrelia-bakterien men klinisk sjukdom till följd av infektionen är inte verifierat hos katt. Anmälningspliktig: Nej Epizooti: Nej Zoonos: Ja + Ordförklaring Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de ...

 4. Analys av borrelios hos hund

  Foto: Bengt Ekberg/SVA Från och med 1:a april 2019 upphör ... avseende specifika antikroppar för Borrelia burgdorferi. Läs mer här . - Skicka in prov - Provtagningsinstruktion Sänd prov till: - Avdelningen för mikrobiologi - 751 89 Uppsala

 5. Fästingspridda sjukdomar

  olika virus medan Borrelios och Granylocytär anaplasmos (tidigare ehrlichios) orsakas av bakterierna Borrelia respektive Anaplasma phagocytophilum (tidigare Ehrlichia). Fästingburna infektioner är exempel där smittreservoaren huvudsakligen finns i naturen. Anmälningspliktig: Nej Epizooti: Nej Zoonos: Ja + Ordförklaring Anmälningspliktig: ...

 6. Borrelios som zoonos

  av en grupp borreliabakterier, Borrelia burgdorferi sensu lato. Både människor och djur kan via fästingar infekteras med Borrelia-bakterier. Människor kan inte smittas av djur och djur kan inte smittas av människor. Infektionen överförs via fästingbett. I Sverige sprids infektionen av den vanliga fästing-art (det vill säga ...

 7. Djurägare

  fästingar sprider, och infekterar både människor och djur, med bakterien Borrelia burgdorferi, den bakterie som orsakar borrelios. Infektion med B. burgdorferi, är relativt vanligt hos hund i Sverige. Sjukdoms-symtom hos hund som föranleder veterinärbesök är dock betydligt ovanligare. Man brukar säga att högst fem procent ...

 8. Granulocytär anaplasmos hos häst

  anaplasmos är en fästingburen sjukdom. Symtom på sjukdomen hos häst är hög ... borrelia, förmodligen för att båda sprids med fästingar. Borrelia tillhör inte rickettsierna, utan är en så kallad spiroket. Läs mer här om Borrelia. Smittvägar - A. phagocytophilum sprids i Sverige under fästingssäsongen med den vanligast ...

 9. Leptospiros hos häst

  orsaka sjukdom hos häst och andra djurslag, inklusive människa. Hos ... borrelia. Leptospirabakterier har historiskt indelats efter sina antigen (ytstrukturer) i så kallade serovarer. Numera används även artindelning av leptospira. I övergången mellan dessa två sätt att namnge leptospira finns risk för förvirring. I detta ...

 10. "One Health" tema för nytt nummer av SVAvet

  nummer av SVAvet - 2012-10-24 Det nya numret av tidskriften SVAvet handlar om ... Borrelia, salmonella, influensa och rävens dvärgbandmask är några av dem. 2 2012 Samverkan mot smittor - Många smittämnen cirkulerar mellan djur, människor och i naturen. Det nya numret av SVAvet har tema "One Health". One Health är ett samarbetsprojekt ...