Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

8 träffarborrelia och borrelia inom Forskning

 1. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Riskbed vilt2006

  RAPPORT Riskbedömning av smittsamma sjukdomar hos vilt Redovisning av ... Borrelia, som vi har i landet, och där smågnagare - utgör den främsta reservoaren för smittan och spridning sker via fästingbett. .. levande djur ... Import av djur Införsel av djur från andra EU-länder samt import från tredje land regleras i stor ...

 2. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  3 MB
  SVA Årsredovisning 2018

  Årsredovisning 2018 Jag intygar att årsredovisningen ger en - rättvisande bild ... borrelia, leptospira och anaplasma har minskat under 2018, - medan analyserna inom de stora hälsoprogrammen för nöt, får - och svin ligger kvar på samma nivå som tidigare. Övervakningsprogrammen revideras fortlöpande eftersom SNABBA PROVSVAR ...

 3. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Sva ars08 webb2

  ÅRSREDOVISNING 2008 1 ResultatRedovisning innehåll 2 generaldirektören har ordet ... Borrelia och Erlichia. Analyser som ökat - i volym under 2008 är parasitundersökningar för - häst, sannolikt en följd av att receptkrav för avmask- ning infördes under 2007. De allmänbakteriologiska analyserna har också ökat och det ...

 4. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Arsred2012 w

  årsredovisning 2012 StatenS veterinärmedicinSka anStalt besök. Ulls väg ... borrelia och West Nile -feber är exempel på vektorburna sjukdomar. Vektorernas - utbredningsområden och förmåga att bära och sprida de - här och andra smittämnen kan påverkas av klimatföränd- ringar. tabell 15. Publiceringar i internationella ...

 5. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  0,8 MB
  Memo instr-disk

  Spelbeskrivning och diskussionsunderlag till One Health Memo Projekt "Nya ... Borrelia och TBE. · Borrelia orsakas av en bakterie som fästingar kan bära. TBE orsakas av ett virus som fästingar kan bära på. - Frågor: - 1. Varför ska man ta bort fästingar? - De kan bära på smittor. - 2. Är det farligt om små delar av fästingen ...

 6. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  5 MB
  Arsredovisning-2007

  ÅRSREDOVISNING 2007 Omslagsbild: Fredrik Broman, Megapix. - Produktion, text och ... Borrelia och Erlichia. God kapacitetsutveckling - SVA verkar på en konkurrensutsatt marknad. Diag- nostik- och analysarbete måste drivas effektivt och - med professionalism. Ett kontinuerligt utvecklingsar- bete pågår. Varje år tillförs nya ...

 7. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Sva arsred 2003

  Årsberättelse 2003 Statens Veterinärmedicinska Anstalt Mål för SVA 5 ... Borrelia hos hund samt diag- nostik av skabb hos hund. På uppdrag av Svenska Travsportens Centralför- bund (STC) utför SVA dopingkontrollanalyser för - travsporten samt för hundsporten. I samverkan med - Veterinärinstituttet i Norge utför SVA motsvarande ...

 8. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  4 MB
  Faktablad fi

  Faktablad Kortversion av nyckelbudskapen Smittskydd ...1 - Antibiotikaresistens ...4 ... borrelia. TBE orsakas av - virus och borrelia orsakas av bakterier, som fästingen kan bära på. - Ju tidigare man avlägsnar fästingen från sin kropp, desto mindre risk - är det att bli smittad. Getingar Har du blivit stucken av en geting ...