Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

9 träffarborrelia och borrelia inom Nyheter

 1. "One Health" tema för nytt nummer av SVAvet

  nummer av SVAvet - 2012-10-24 Det nya numret av tidskriften SVAvet handlar om ... Borrelia, salmonella, influensa och rävens dvärgbandmask är några av dem. 2 2012 Samverkan mot smittor - Många smittämnen cirkulerar mellan djur, människor och i naturen. Det nya numret av SVAvet har tema "One Health". One Health är ett samarbetsprojekt ...

 2. Fynd av tajgafästing leder till ny insamling

  ny insamling - 2019-05-02 Vid insamlingen 2018 hittades ett 20-tal tajgafästingar, Ixodes persulcatus. Några ... borrelia och anaplasma. - Tajgafästingen ökar i utbredning, främst längs kusterna i norra Sverige och Finland. Både den och vanlig fästing har stor betydelse som bärare av zoonotiska infektioner, sjukdomar som ...

 3. Skicka in din fästing till SVA!

  SVA! - 2018-06-07 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber nu om hjälp ... borrelia och fästingburen encefalit/hjärnhinneinflammation (TBE). Fästingen förpackas i väl försluten plastpåse, i folie, eller i ett rör eller burk med lock. Fästingen får vara levande eller död. Flera exemplar får skickas in. Först ska ...

 4. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  7 MB
  Svavet 2 12

  SVA VET Tema: one healTh - nummer 2 2012 ... borrelia, - salmonella, influensa och rävens - dvärgbandmask. Begreppet One Health syftar just på att många smittämnen cirkulerar mellan djur, - människor och i naturen. Inte sällan överförs - smittan via vatten, livsmedel eller med - vektorer såsom myggor och fästingar. Därför ...

 5. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Sva-vet 2 09 webb

  SVA VET tema: Klimatförändring nummer 2 2009 generaldirektören har ... Borrelia - som sprids med fästingar och har smågnagare som - reservoardjur har rört sig norrut i Sverige. West - Nile-feber smittar med hjälp av myggor och har - fåglar som reservoardjur. Sjukdomen har cirkulerat - i Europa under flera decennier men introducerades ...

 6. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Svavet2 2010 webb

  SVA VET Nummer 2 2010 Generaldirektören har ordet 3 ... borrelia och harpest är exempel på sjukdomar vilka, - med hjälp av artropoder som exempelvis fästingar - och gnagarloppor, kan spridas från gnagare till - människor och husdjur. HUr pÅvErkar kLImatEt GNaGarE? Även om klimatet är någonting som är gemensamt - och karakteriserande ...

 7. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Svavet4 2011 webb

  SVA VET Tema: FramTid - Nummer 4 2011 besök. Ulls ... borrelia och - TBE (Tick-Borne Encephalitis). De flesta vektor- burna smittämnena utgörs av virus, så kallade - arbovirus (arthropod-borne virus). Nya iNFekTioNer FÅr FäsTe i euroPa Innan den vektorburna sjukdomen bluetongue - spreds över norra Europa 2006-2008 var det få ...

 8. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  0,7 MB
  Svavet 2 2013 webb

  SVA VET Nummer 2 2013 besök. Ulls väg 2B ... Borrelia, TBE och anaplasmos är exempel på sådana sjukdomar, de förekommer även bland vilda däggdjur. SLU ska nu tillsammans med Linköpings universi- tet, SMI och SVA undersöka samspelet och dynami- ken mellan sjukdomsspridning, fästingar och de vilda däggdjuren. Förhoppningen ...

 9. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Sva-vet 1 2010webb

  SVA VET TEmA: I Sjö och hAV Nummer ... borrelia-PCR behövs synovia från affekterad led eller från hud nära affekterad led. För detektion av antikroppar analyserar SVA blodprover (serum) med ackre- diterad indirekt immunoflourescensteknik för både anaplasmos och borrelios. Svar LämNaS Samma DaG eller nästkommande dag som ...