Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

35 träffarborrelia och borrelia inom Hela sva.se

 1. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Arsred2012 w

  årsredovisning 2012 StatenS veterinärmedicinSka anStalt besök. Ulls väg ... borrelia och West Nile -feber är exempel på vektorburna sjukdomar. Vektorernas - utbredningsområden och förmåga att bära och sprida de - här och andra smittämnen kan påverkas av klimatföränd- ringar. tabell 15. Publiceringar i internationella ...

 2. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  5 MB
  Arsredovisning-2007

  ÅRSREDOVISNING 2007 Omslagsbild: Fredrik Broman, Megapix. - Produktion, text och ... Borrelia och Erlichia. God kapacitetsutveckling - SVA verkar på en konkurrensutsatt marknad. Diag- nostik- och analysarbete måste drivas effektivt och - med professionalism. Ett kontinuerligt utvecklingsar- bete pågår. Varje år tillförs nya ...

 3. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Sva arsred 2003

  Årsberättelse 2003 Statens Veterinärmedicinska Anstalt Mål för SVA 5 ... Borrelia hos hund samt diag- nostik av skabb hos hund. På uppdrag av Svenska Travsportens Centralför- bund (STC) utför SVA dopingkontrollanalyser för - travsporten samt för hundsporten. I samverkan med - Veterinärinstituttet i Norge utför SVA motsvarande ...

 4. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  4 MB
  Sjuklighet och dödlighet i svenska laxälvar under 2014-2016

  STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT besök . Ulls väg 2B post . 751 89 Uppsala telefon . 018 67 40 00 fax ... borrelia - tillhör) (10). Piscirickettsier är mycket svårodlade och negativ bakterieodling - utesluter därför inte infektion. Närvaro av denna bakterie var indikerat i ett prov - i helgenomsekvenseringen, och provet ...

 5. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Swedacs-beslut

  Datum Beteckning 2018-08-27 2016/1473 ... Borrelia burgdorferi, - IgG antikroppar Indirekt - immunofluoroscens - (IIF) Serum Ja Nej Intern metod; - SVA4800 Anaplasma - phagocytophilum, IgG - antikroppar Indirekt - immunofluoroscens - (IIF) Serum Ja Nej Intern metod; - SVA4812 Brucella abortus, IgG - antikroppar ELISA Serum Ja Nej ...

 6. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Antibiotikagrupper

  Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Riktlinjer för användning av antibiotika inom ... borrelia. Diskussion uppkommer därför ofta om Borrelia kan ha föranlett kliniska symtom och om dessa i så fall bör behandlas. I Sverige är fästingen Ixodes ricinus huvudsaklig vektor för dessa agenser. Om andra fästingarter etablerar ...

 7. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  0,7 MB
  Svavet 2 2013 webb

  SVA VET Nummer 2 2013 besök. Ulls väg 2B ... Borrelia, TBE och anaplasmos är exempel på sådana sjukdomar, de förekommer även bland vilda däggdjur. SLU ska nu tillsammans med Linköpings universi- tet, SMI och SVA undersöka samspelet och dynami- ken mellan sjukdomsspridning, fästingar och de vilda däggdjuren. Förhoppningen ...

 8. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  4 MB
  Faktablad fi

  Faktablad Kortversion av nyckelbudskapen Smittskydd ...1 - Antibiotikaresistens ...4 ... borrelia. TBE orsakas av - virus och borrelia orsakas av bakterier, som fästingen kan bära på. - Ju tidigare man avlägsnar fästingen från sin kropp, desto mindre risk - är det att bli smittad. Getingar Har du blivit stucken av en geting ...

 9. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Information från Läkemedelsverket supplement 2013

  www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 24 · supplement · september/oktober 2013 approvals · authorisation · clinical trials ... Borrelia afzeeli, Borrelia - garinii och Borrelia burgdorferi sensu stricto. Indikation: För aktiv immunisering av hund från 12 veckors ålder, för att inducera produktion ...

 10. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  272 kB
  Persson Waller K et al Sondmatning av råmjölk Svensk Veterinärtidning 2013 2 (31-34

  dina diagnostiska - möjligheter gällande - koagulation, blodtypning - och ekvint fibrinogen KRUUSE Quick Tests: - test för Parvo, - Giardia, FIV/FeLV, - Borrelia och - Ehrlichia KRUUSE Lab Solutions består bland annat av: SVT 2-13fi:Layout 1 13-01-28 08.13 Sida 34