Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

39 träffarborrelia och borrelia inom Hela sva.se

 1. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Riskbed vilt2006

  RAPPORT Riskbedömning av smittsamma sjukdomar hos vilt Redovisning av ... Borrelia, som vi har i landet, och där smågnagare - utgör den främsta reservoaren för smittan och spridning sker via fästingbett. .. levande djur ... Import av djur Införsel av djur från andra EU-länder samt import från tredje land regleras i stor ...

 2. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Svavet2 2010 webb

  SVA VET Nummer 2 2010 Generaldirektören har ordet 3 ... borrelia och harpest är exempel på sjukdomar vilka, - med hjälp av artropoder som exempelvis fästingar - och gnagarloppor, kan spridas från gnagare till - människor och husdjur. HUr pÅvErkar kLImatEt GNaGarE? Även om klimatet är någonting som är gemensamt - och karakteriserande ...

 3. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Svavet4 2011 webb

  SVA VET Tema: FramTid - Nummer 4 2011 besök. Ulls ... borrelia och - TBE (Tick-Borne Encephalitis). De flesta vektor- burna smittämnena utgörs av virus, så kallade - arbovirus (arthropod-borne virus). Nya iNFekTioNer FÅr FäsTe i euroPa Innan den vektorburna sjukdomen bluetongue - spreds över norra Europa 2006-2008 var det få ...

 4. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Sva arsred 2003

  Årsberättelse 2003 Statens Veterinärmedicinska Anstalt Mål för SVA 5 ... Borrelia hos hund samt diag- nostik av skabb hos hund. På uppdrag av Svenska Travsportens Centralför- bund (STC) utför SVA dopingkontrollanalyser för - travsporten samt för hundsporten. I samverkan med - Veterinärinstituttet i Norge utför SVA motsvarande ...

 5. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  0,7 MB
  Svavet 2 2013 webb

  SVA VET Nummer 2 2013 besök. Ulls väg 2B ... Borrelia, TBE och anaplasmos är exempel på sådana sjukdomar, de förekommer även bland vilda däggdjur. SLU ska nu tillsammans med Linköpings universi- tet, SMI och SVA undersöka samspelet och dynami- ken mellan sjukdomsspridning, fästingar och de vilda däggdjuren. Förhoppningen ...

 6. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  3 MB
  SVA Årsredovisning 2018

  Årsredovisning 2018 Jag intygar att årsredovisningen ger en - rättvisande bild ... borrelia, leptospira och anaplasma har minskat under 2018, - medan analyserna inom de stora hälsoprogrammen för nöt, får - och svin ligger kvar på samma nivå som tidigare. Övervakningsprogrammen revideras fortlöpande eftersom SNABBA PROVSVAR ...

 7. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Sva ars08 webb2

  ÅRSREDOVISNING 2008 1 ResultatRedovisning innehåll 2 generaldirektören har ordet ... Borrelia och Erlichia. Analyser som ökat - i volym under 2008 är parasitundersökningar för - häst, sannolikt en följd av att receptkrav för avmask- ning infördes under 2007. De allmänbakteriologiska analyserna har också ökat och det ...

 8. Leptospiros hos häst

  orsaka sjukdom hos häst och andra djurslag, inklusive människa. Hos ... borrelia. Leptospirabakterier har historiskt indelats efter sina antigen (ytstrukturer) i så kallade serovarer. Numera används även artindelning av leptospira. I övergången mellan dessa två sätt att namnge leptospira finns risk för förvirring. I detta ...

 9. Fynd av tajgafästing leder till ny insamling

  ny insamling - 2019-05-02 Vid insamlingen 2018 hittades ett 20-tal tajgafästingar, Ixodes persulcatus. Några ... borrelia och anaplasma. - Tajgafästingen ökar i utbredning, främst längs kusterna i norra Sverige och Finland. Både den och vanlig fästing har stor betydelse som bärare av zoonotiska infektioner, sjukdomar som ...

 10. Veterinär

  hos hund med B. burgdorferi är inte anmälningspliktig ... borrelia-bakterien till hunden via fästingens saliv. Bakterien sprids i vävnaden från huden där fästingen överförde infektionen. Hundens immunförsvar minskar antalet bakterier, och efter några veckor kan endast en mindre mängd B. burgdorferi påvisas; i princip ...