Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

39 träffarborrelia och borrelia inom Hela sva.se

 1. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  3 MB
  Zoonoses

  Introduction Zoonoses as defined by the WHO ... Borrelia burgdorferi spp. - Granulocytic ehrlichiosis/ Granulocytic ehrlichia spp. - DISEASES CAUSED BY PARASITES Giardiasis / Giardia duodenalis C - Cryptosporidiosis/ Cryptosporidium spp. V - Toxoplasmosis / Toxoplasma gondii C - Trichinosis/ Trichinella spp. C N N - Echinococcosis/ ...

 2. Provtagningsinstruktion, Anaplasmos (granulocytär)

  Granulocytär anaplasmos orsakad av bakterien A. phagocytophilum sprids via fästingar (Ixodes ricinus- allmän fästing i Sverige ... form av EDTA-blod. Ett positivt PCR-prov fastställer säkert att djuret är infekterat av A. phagocytophilum. Om provet anlänt till SVA på morgonen erhålls provsvar i allmänhet på eftermiddagen ...

 3. Infektionssjukdomar hos hund

  en mängd olika infektionssjukdomar som kan drabba hundar och orsaka sjukdom ... Leishmanios Leptospiros Monocytär ehrlichios MRSA hos hund och katt MRSP Oslerus osleri Parvovirusinfektion Rabies Ringorm Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) Salmonellainfektion TBE Tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis) Tuberkulos ...

 4. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Sva-vet 1 2010webb

  SVA VET TEmA: I Sjö och hAV Nummer ... borrelia-PCR behövs synovia från affekterad led eller från hud nära affekterad led. För detektion av antikroppar analyserar SVA blodprover (serum) med ackre- diterad indirekt immunoflourescensteknik för både anaplasmos och borrelios. Svar LämNaS Samma DaG eller nästkommande dag som ...

 5. Veterinär

  hos hund med B. burgdorferi är inte anmälningspliktig ... borrelia-bakterien till hunden via fästingens saliv. Bakterien sprids i vävnaden från huden där fästingen överförde infektionen. Hundens immunförsvar minskar antalet bakterier, och efter några veckor kan endast en mindre mängd B. burgdorferi påvisas; i princip ...

 6. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  272 kB
  Persson Waller K et al Sondmatning av råmjölk Svensk Veterinärtidning 2013 2 (31-34

  dina diagnostiska - möjligheter gällande - koagulation, blodtypning - och ekvint fibrinogen KRUUSE Quick Tests: - test för Parvo, - Giardia, FIV/FeLV, - Borrelia och - Ehrlichia KRUUSE Lab Solutions består bland annat av: SVT 2-13fi:Layout 1 13-01-28 08.13 Sida 34

 7. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Information från Läkemedelsverket supplement 2013

  www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Årgång 24 · supplement · september/oktober 2013 approvals · authorisation · clinical trials ... Borrelia afzeeli, Borrelia - garinii och Borrelia burgdorferi sensu stricto. Indikation: För aktiv immunisering av hund från 12 veckors ålder, för att inducera produktion ...

 8. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  0,7 MB
  Svavet 2 2013 webb

  SVA VET Nummer 2 2013 besök. Ulls väg 2B ... Borrelia, TBE och anaplasmos är exempel på sådana sjukdomar, de förekommer även bland vilda däggdjur. SLU ska nu tillsammans med Linköpings universi- tet, SMI och SVA undersöka samspelet och dynami- ken mellan sjukdomsspridning, fästingar och de vilda däggdjuren. Förhoppningen ...

 9. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Svavet4 2011 webb

  SVA VET Tema: FramTid - Nummer 4 2011 besök. Ulls ... borrelia och - TBE (Tick-Borne Encephalitis). De flesta vektor- burna smittämnena utgörs av virus, så kallade - arbovirus (arthropod-borne virus). Nya iNFekTioNer FÅr FäsTe i euroPa Innan den vektorburna sjukdomen bluetongue - spreds över norra Europa 2006-2008 var det få ...

 10. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Antibiotikagrupper

  Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Riktlinjer för användning av antibiotika inom ... borrelia. Diskussion uppkommer därför ofta om Borrelia kan ha föranlett kliniska symtom och om dessa i så fall bör behandlas. I Sverige är fästingen Ixodes ricinus huvudsaklig vektor för dessa agenser. Om andra fästingarter etablerar ...