Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

29 träffargranulocytär och anaplasmos, granulocytär och anaplasmos inom Hela sva.se

 1. Granulocytär anaplasmos hos häst

  anaplasmos är en fästingburen sjukdom. Symtom på sjukdomen hos häst är hög feber, nedsatt allmäntillstånd, nedsatt aptit, vinglighet och svullnad i benen. Gula slemhinnor kan också ses. Långt ifrån alla som smittas utvecklar dock symtom. Anmälningspliktig: Nej Epizooti: Nej Zoonos: Ja + Ordförklaring Anmälningspliktig: ...

 2. Granulocytär anaplasmos hos katt

  hos katt med bakterien Anaplasma phagocytophilum har setts i Sverige, men infektionen ... granulocytär anaplasmos. Bakterien kallades förr bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila. Infektion hos katt med bakterien A. phagocytophilum förekommer i Sverige, men infektionen orsakar oftast inga symtom. Om symtom uppstår ...

 3. Granulocytär anaplasmos hos hund

  hos hund med bakterien Anaplasma phagocytophilum är vanligt i Sverige, men infektionen ... granulocytär anaplasmos. Bakterien kallades förr bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila. Infektion med A. phagocytophilum är vanligt hos hund i Sverige. Sjukdoms-symtom hos hund som föranleder veterinärbesök är dock betydligt ...

 4. Provtagningsinstruktion, Anaplasmos (granulocytär)

  Granulocytär anaplasmos orsakad av bakterien A. phagocytophilum sprids via fästingar (Ixodes ricinus- allmän fästing i Sverige) och leder bland annat till feber och trötthet hos flera djurslag. För diagnos av granulocytär anaplasmos erbjuder SVA PCR-diagnostik för påvisande av bakterien. PCR - PCR är ett utmärkt verktyg ...

 5. Betesfeber hos nötkreatur

  nötkreatur orsakas av infektion med bakterien Anaplasma phagocytophilum. Smittämnet överförs via ... granulocytär anaplasmos (före detta ehrlichios), fästingfeber, pasture fever. Förekomst - Finns i olika delar av Europa. Frekvensen i Sverige är inte känd men sjukdomen förekommer varje år framför allt under betessäsongen ...

 6. Monocytär ehrlichios hos hund

  ehrlichios förekommer normalt inte i Sverige. De flesta hundar som infekteras med ... anaplasmos), orsakas av en annan bakterie och sprids med vår vanliga svenska fästing Ixodes ricinus. Monocytär ehrlichios orsakas av Ehrlichia canis, en bakterie som sprids med den bruna hundfästingen. För att en hund skall bli infekterad måste ...

 7. Analys av anaplasma hos hund

  Från och med 1:a april 2019 upphör SVA med serologiska undersökningar ... granulocytär anaplasmos med PCR. PCR - PCR är ett utmärkt val för att identifiera agens vid klinisk misstanke om djuret inte har antibiotikabehandlats. Prov tas företrädesvis vid kliniska symtom, men kan även tas ett par dagar till någon vecka efter ...

 8. Djurägare

  fästingar sprider, och infekterar både människor och djur ... granulocytär anaplasmos. Bakterien kallades förr bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila. Infektion med A. phagocytophilum är vanligt hos hund i Sverige. Sjukdoms-symtom hos hund som föranleder veterinärbesök är dock betydligt ovanligare! I de fall ...

 9. Djurägare

  fästingar sprider, och infekterar både människor och djur ... granulocytär anaplasmos. Bakterien kallades förr bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila. Infektion hos katt med bakterien A. phagocytophilum förekommer i Sverige, men infektionen orsakar oftast inga symtom. Om symtom uppstår förväntas de vara milda. ...

 10. Veterinär

  hos hund med Anaplasma phagocytophilum är inte anmälningspliktig ... anaplasmos. Agens och smittvägar - Granulocytär anaplasmos orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum som överförs till ... tidigare kallats bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila. Granulocytär anaplasmos och A. phagocytophilum skall inte sammanblandas med monocytär ...