Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

19 träffargranulocytär och anaplasmos, granulocytär och anaplasmos inom Djursjukdomar

 1. Granulocytär anaplasmos hos häst

  anaplasmos är en fästingburen sjukdom. Symtom på sjukdomen hos häst är hög feber, nedsatt allmäntillstånd, nedsatt aptit, vinglighet och svullnad i benen. Gula slemhinnor kan också ses. Långt ifrån alla som smittas utvecklar dock symtom. Anmälningspliktig: Nej Epizooti: Nej Zoonos: Ja + Ordförklaring Anmälningspliktig: ...

 2. Granulocytär anaplasmos hos katt

  hos katt med bakterien Anaplasma phagocytophilum har setts i Sverige, men infektionen ... granulocytär anaplasmos. Bakterien kallades förr bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila. Infektion hos katt med bakterien A. phagocytophilum förekommer i Sverige, men infektionen orsakar oftast inga symtom. Om symtom uppstår ...

 3. Granulocytär anaplasmos hos hund

  hos hund med bakterien Anaplasma phagocytophilum är vanligt i Sverige, men infektionen ... granulocytär anaplasmos. Bakterien kallades förr bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila. Infektion med A. phagocytophilum är vanligt hos hund i Sverige. Sjukdoms-symtom hos hund som föranleder veterinärbesök är dock betydligt ...

 4. Betesfeber hos nötkreatur

  nötkreatur orsakas av infektion med bakterien Anaplasma phagocytophilum. Smittämnet överförs via ... granulocytär anaplasmos (före detta ehrlichios), fästingfeber, pasture fever. Förekomst - Finns i olika delar av Europa. Frekvensen i Sverige är inte känd men sjukdomen förekommer varje år framför allt under betessäsongen ...

 5. Monocytär ehrlichios hos hund

  ehrlichios förekommer normalt inte i Sverige. De flesta hundar som infekteras med ... anaplasmos), orsakas av en annan bakterie och sprids med vår vanliga svenska fästing Ixodes ricinus. Monocytär ehrlichios orsakas av Ehrlichia canis, en bakterie som sprids med den bruna hundfästingen. För att en hund skall bli infekterad måste ...

 6. Djurägare

  fästingar sprider, och infekterar både människor och djur ... granulocytär anaplasmos. Bakterien kallades förr bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila. Infektion med A. phagocytophilum är vanligt hos hund i Sverige. Sjukdoms-symtom hos hund som föranleder veterinärbesök är dock betydligt ovanligare! I de fall ...

 7. Djurägare

  fästingar sprider, och infekterar både människor och djur ... granulocytär anaplasmos. Bakterien kallades förr bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila. Infektion hos katt med bakterien A. phagocytophilum förekommer i Sverige, men infektionen orsakar oftast inga symtom. Om symtom uppstår förväntas de vara milda. ...

 8. Veterinär

  hos hund med Anaplasma phagocytophilum är inte anmälningspliktig ... anaplasmos. Agens och smittvägar - Granulocytär anaplasmos orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum som överförs till ... tidigare kallats bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila. Granulocytär anaplasmos och A. phagocytophilum skall inte sammanblandas med monocytär ...

 9. Veterinär

  hos katt med Anaplasma phagocytophilum är inte anmälningspliktigt ... Granulocytär anaplasmos orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum som överförs till människor och djur inkluderande hundar och katter via fästingbett av fästingar tillhörande Ixodes spp., framförallt Ixodes ricinus. Bakterien har tidigare kallats ...

 10. Fästingar, knott, svidknott, flugor och bromsar hos häst

  bromsar hos häst - Stickande och bitande insekter kan orsaka obehag och direkt smärta för hästar, och fungera ... granulocytär anaplasmos (tidigare kallad ehrlichios). Den vanliga fästingen (Ixodes ricinus) finns i hela landet, men rikligast i Götaland och Svealand. Fästingarna har efter hand spridit sig till nya områden ...