Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

5 träffargranulocytär och anaplasmos, granulocytär och anaplasmos inom Nyheter

 1. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Svavet3 2011webb

  SVA VET Tema: DiagnosTik - nummer 3 2011 Generaldirektören har ... Granulocytär anaplasmos: Snabbt svar och säker diagnos med PCR 23 Antalet avmaskningar kan halveras med hjälp av träckprovsresultat 24 besök. Ulls väg 2B post. 751 89 Uppsala telefon. +46 18 67 40 00 - fax. +46 18 30 91 62 e-post. sva@sva.se webb. www.sva.se ...

 2. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Sva-vet 1 2010webb

  SVA VET TEmA: I Sjö och hAV Nummer ... gRANulocyTäR ANAplASmoS och BoRRElIoS koIHErPESvIruS Drabbar vanlig karp samt alla varianter av den vanliga karpen som till exempel koikarp, spegelkarp och läderkarp. På grund av den höga dödligheten är det viktigt att hålla Sverige fritt - från sjukdomen. döR dINA KoIKARpAR I TRädgåRdS- ...

 3. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  7 MB
  Svavet 2 12

  SVA VET Tema: one healTh - nummer 2 2012 ... Granulocytär - anaplasmos och babesios (även kallad piro- plasmos). Borrelios och TBE finns i Sverige, men - anses som mindre viktiga för ... finns hos den - vanligaste fästingen i Sverige, Ixodes ricinus. drabbar flera djurSlag Granulocytär anaplasmos ger sjukdom hos flera olika - djurslag. Det akuta sjukdomstillståndet drabbar ...

 4. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Svavet2 2010 webb

  SVA VET Nummer 2 2010 Generaldirektören har ordet 3 ... ANAplASMOS EllER BORREliOS? - SVA testar snabbt och säkert med pCR fästING- bItEN? - fästINGar kaN bära på bakterier som - orsakar granulocytär - anaplasmos och borrelia. - Granulocytär anaplasmos kan ge - en symtombild av bl.a. feber och trötthet hos flera - djurslag ...

 5. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  4 MB
  Svavet 2 2011 dvargbandmask webb

  SVA VET TEMA: RÄVENS DVÄRGBANDMASK - Nummer 2 2011 Generaldirektören har ordet 3 ... granulocytär anaplasmos. Bakterie-DNA kan - påvisas upp till 1,5 vecka efter att djuret börjat - visa symtom. Analysresultatet är normalt klart - redan samma dag som provet kommit in till SVA. MER INFORMATION För mer information om sjukdom, ...