Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

31 träffargranulocytär och anaplasmos, granulocytär och anaplasmos inom Hela sva.se

 1. Veterinär

  hos katt med Anaplasma phagocytophilum är inte anmälningspliktigt ... Granulocytär anaplasmos orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum som överförs till människor och djur inkluderande hundar och katter via fästingbett av fästingar tillhörande Ixodes spp., framförallt Ixodes ricinus. Bakterien har tidigare kallats ...

 2. Fästingar, knott, svidknott, flugor och bromsar hos häst

  bromsar hos häst - Stickande och bitande insekter kan orsaka obehag och direkt smärta för hästar, och fungera ... granulocytär anaplasmos (tidigare kallad ehrlichios). Den vanliga fästingen (Ixodes ricinus) finns i hela landet, men rikligast i Götaland och Svealand. Fästingarna har efter hand spridit sig till nya områden ...

 3. Veterinär

  ehrlichios hos hund eller katt skall anmälas redan ... granulocytär anaplasmos (som tidigare kallades granulocytär ehrlichios), inte en inhemsk sjukdom. Infektionen ses hos hund i stora delar av världen och är vanligt förekommande hos hundar i områden i Sydeuropa där vektorn, den bruna hundfästingen (Rhipicephalus sanguineus), ...

 4. Infektionssjukdomar hos häst

  Dourine) Borrelios Botulism CEM (Contagious equine metritis), smittsam livmoderinflammation Coronavirus Enterit - diarré hos föl Godartad beskällarsjuka (EHV-3) Granulocytär anaplasmos Hästinfluensa Hästkoppor Infektiös anemi (EIA) Kvarka Leishmanios Leptospiros Listerios Muskelsönderfall orsakat av klostridier (gasgangrän, ...

 5. Fästingspridda sjukdomar

  olika virus medan Borrelios och Granylocytär anaplasmos (tidigare ehrlichios) orsakas av bakterierna Borrelia respektive Anaplasma phagocytophilum (tidigare Ehrlichia). Fästingburna infektioner är exempel där smittreservoaren huvudsakligen finns i naturen. Anmälningspliktig: Nej Epizooti: Nej Zoonos: Ja + Ordförklaring Anmälningspliktig: ...

 6. Analys av anaplasma hos häst

  Foto: Bengt Ekberg/SVA From 1:a april upphör SVA med serologiska ... granulocytär anaplasmos utför med PCR-teknik. PCR - Provmaterial: EDTA-blod Svarstid: Normalt samma dag om provet kommer till SVA före kl 9 annars nästkommande arbetsdag. Namn Exkl. moms Inkl. moms PCR 620 kr 775 kr Expeditionsavgift 25 kr 31,25 kr - En expeditionsavgift ...

 7. Råd för isolering och rengöring vid smittsamma sjukdomar - häst

  vid smittsamma sjukdomar - häst - Isolering av sjuka hästar som kan bära på smitta - En effektiv åtgärd för att begränsa ... granulocytär anaplasmos och sprids via fästingar. Exotiska hästsjukdomar som sprids med vektorer är bland annat piroplasmos, infektiös anemi och afrikansk hästpest. Benskabb (Chorioptes) samt pälsätande ...

 8. Borrelios hos häst

  hos häst är svår att ställa eftersom få symtom ... granulocytär anaplasmos (tidigare erhlichios) eftersom båda bakterierna sprids med fästingar (se Granulocytär anaplasmos) . Patogenes - Borreliabakterien finns i fästingens tarm och vid bett på människa eller djur förflyttar de sig till fästingens spottkörtlar, för ...

 9. G

  Fjäderfà ... Get Giardia intestinalis, Hund Giardia intestinalis, Katt Glochidieinfektion hos laxfisk, Fisk Godartad beskällarsjuka (EHV-3), Häst Granulocytär anaplasmos, Får Granulocytär anaplasmos, Hund Granulocytär anaplasmos, Häst Granulocytär anaplasmos, Katt Granulocytär anaplasmos, Nötkreatur Grisningsfeber, Gris Gräsbetessjuka, Häst Gulsäcksinflammation, Fjäderfä ...

 10. Infektionssjukdomar hos hund

  en mängd olika infektionssjukdomar som kan drabba hundar och orsaka sjukdom ... Granulocytär anaplasmos HCC (Hepatitis contagiosa canis), Infektiös hepatit Hepatozoonos Herpesvirus Kennelhosta Leishmanios Leptospiros Monocytär ehrlichios MRSA hos hund och katt MRSP Oslerus osleri Parvovirusinfektion Rabies Ringorm Rävens dvärgbandmask ...