Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

31 träffargranulocytär och anaplasmos, granulocytär och anaplasmos inom Hela sva.se

 1. Infektionssjukdomar hos katt

  en mängd olika infektionssjukdomar som kan drabba katter och orsaka sjukdom ... under rubriken Parasiter. Bordetella bronchiseptica Borrelios Calicivirus Coronavirus och FIP FIV - immunbristvirus Granulocytär anaplasmos Herpesvirus Kattpest Klamydia Leukemivirus MRSA hos katt och hund MRSP Mycoplasma felis Mycoplasma haemofelis ...

 2. Djursjukdomar A-Ö

  Får Gasbrand, Get Giardia intestinalis, Hund Giardia intestinalis, Katt Glochidieinfektion hos laxfisk, Fisk Godartad beskällarsjuka (EHV-3), Häst Granulocytär anaplasmos, Får Granulocytär anaplasmos, Hund Granulocytär anaplasmos, Häst Granulocytär anaplasmos, Katt Granulocytär anaplasmos, Nötkreatur Grisningsfeber, Gris Gräsbetessjuka, Häst Gulsäcksinflammation, Fjäderfä ...

 3. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  129 kB
  SVA upphör serologiska undersökningar

  SVA upphör med serologiska undersökningar avseende specifika - antikroppar för påvisande av Anaplasma phagocytophilum (anaplasmos) Serologisk undersökning avseende klinisk sjukdom eventuellt orsakad av Anaplasma - phagocytophilum har i de allra flesta fall ett lågt diagnostiskt värde. SVA har nu beslutat att upphöra - med ...

 4. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Svavet3 2011webb

  SVA VET Tema: DiagnosTik - nummer 3 2011 Generaldirektören har ... Granulocytär anaplasmos: Snabbt svar och säker diagnos med PCR 23 Antalet avmaskningar kan halveras med hjälp av träckprovsresultat 24 besök. Ulls väg 2B post. 751 89 Uppsala telefon. +46 18 67 40 00 - fax. +46 18 30 91 62 e-post. sva@sva.se webb. www.sva.se ...

 5. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Sva-vet 1 2010webb

  SVA VET TEmA: I Sjö och hAV Nummer ... gRANulocyTäR ANAplASmoS och BoRRElIoS koIHErPESvIruS Drabbar vanlig karp samt alla varianter av den vanliga karpen som till exempel koikarp, spegelkarp och läderkarp. På grund av den höga dödligheten är det viktigt att hålla Sverige fritt - från sjukdomen. döR dINA KoIKARpAR I TRädgåRdS- ...

 6. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Antibiotikagrupper

  Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Riktlinjer för användning av antibiotika inom ... ANAPLASMOS ... 42 B ORRELIOS ... 43 CENTRALA NERVSYSTEMET ... 44 B AKTERIELL MENINGIT ... 44 O TITIS MEDIA - INTERNA / TEMPOROHYOID OSTEOARTROPATI ... 45 ÖGONSJUKDOMAR ... 46 I NLEDNING ... 46 A DMINISTRATION AV LÄKEMEDEL ... 46 B LEFARIT ...

 7. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  7 MB
  Svavet 2 12

  SVA VET Tema: one healTh - nummer 2 2012 ... Granulocytär - anaplasmos och babesios (även kallad piro- plasmos). Borrelios och TBE finns i Sverige, men - anses som mindre viktiga för ... finns hos den - vanligaste fästingen i Sverige, Ixodes ricinus. drabbar flera djurSlag Granulocytär anaplasmos ger sjukdom hos flera olika - djurslag. Det akuta sjukdomstillståndet drabbar ...

 8. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Svavet2 2010 webb

  SVA VET Nummer 2 2010 Generaldirektören har ordet 3 ... ANAplASMOS EllER BORREliOS? - SVA testar snabbt och säkert med pCR fästING- bItEN? - fästINGar kaN bära på bakterier som - orsakar granulocytär - anaplasmos och borrelia. - Granulocytär anaplasmos kan ge - en symtombild av bl.a. feber och trötthet hos flera - djurslag ...

 9. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  4 MB
  Svavet 2 2011 dvargbandmask webb

  SVA VET TEMA: RÄVENS DVÄRGBANDMASK - Nummer 2 2011 Generaldirektören har ordet 3 ... granulocytär anaplasmos. Bakterie-DNA kan - påvisas upp till 1,5 vecka efter att djuret börjat - visa symtom. Analysresultatet är normalt klart - redan samma dag som provet kommit in till SVA. MER INFORMATION För mer information om sjukdom, ...

 10. Anaplasmos hos får

  en fästingburen infektion som framför allt drabbar lamm, främst ... anaplasmos är för stor. Sjukdomen är vanlig i Norge, där 40 procent av fårflockarna behandlas mot fästingar. Människor och andra djur (hundar, katter, hästar, idisslare) kan smittas av anaplasmos via fästingar. Symtom - Lammen kan få hög feber (42°C), ...