Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

31 träffargranulocytär och anaplasmos, granulocytär och anaplasmos inom Hela sva.se

 1. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Svavet2 2010 webb

  SVA VET Nummer 2 2010 Generaldirektören har ordet 3 ... ANAplASMOS EllER BORREliOS? - SVA testar snabbt och säkert med pCR fästING- bItEN? - fästINGar kaN bära på bakterier som - orsakar granulocytär - anaplasmos och borrelia. - Granulocytär anaplasmos kan ge - en symtombild av bl.a. feber och trötthet hos flera - djurslag ...

 2. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Svavet3 2011webb

  SVA VET Tema: DiagnosTik - nummer 3 2011 Generaldirektören har ... Granulocytär anaplasmos: Snabbt svar och säker diagnos med PCR 23 Antalet avmaskningar kan halveras med hjälp av träckprovsresultat 24 besök. Ulls väg 2B post. 751 89 Uppsala telefon. +46 18 67 40 00 - fax. +46 18 30 91 62 e-post. sva@sva.se webb. www.sva.se ...

 3. Infektionssjukdomar hos katt

  en mängd olika infektionssjukdomar som kan drabba katter och orsaka sjukdom ... under rubriken Parasiter. Bordetella bronchiseptica Borrelios Calicivirus Coronavirus och FIP FIV - immunbristvirus Granulocytär anaplasmos Herpesvirus Kattpest Klamydia Leukemivirus MRSA hos katt och hund MRSP Mycoplasma felis Mycoplasma haemofelis ...

 4. Veterinär

  hos katt med Anaplasma phagocytophilum är inte anmälningspliktigt ... Granulocytär anaplasmos orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum som överförs till människor och djur inkluderande hundar och katter via fästingbett av fästingar tillhörande Ixodes spp., framförallt Ixodes ricinus. Bakterien har tidigare kallats ...

 5. Djurägare

  fästingar sprider, och infekterar både människor och djur ... granulocytär anaplasmos. Bakterien kallades förr bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila. Infektion hos katt med bakterien A. phagocytophilum förekommer i Sverige, men infektionen orsakar oftast inga symtom. Om symtom uppstår förväntas de vara milda. ...

 6. Veterinär

  hos hund med Anaplasma phagocytophilum är inte anmälningspliktig ... anaplasmos. Agens och smittvägar - Granulocytär anaplasmos orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum som överförs till ... tidigare kallats bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila. Granulocytär anaplasmos och A. phagocytophilum skall inte sammanblandas med monocytär ...

 7. Djurägare

  fästingar sprider, och infekterar både människor och djur ... granulocytär anaplasmos. Bakterien kallades förr bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila. Infektion med A. phagocytophilum är vanligt hos hund i Sverige. Sjukdoms-symtom hos hund som föranleder veterinärbesök är dock betydligt ovanligare! I de fall ...

 8. Granulocytär anaplasmos hos häst

  anaplasmos är en fästingburen sjukdom. Symtom på sjukdomen hos häst är hög feber, nedsatt allmäntillstånd, nedsatt aptit, vinglighet och svullnad i benen. Gula slemhinnor kan också ses. Långt ifrån alla som smittas utvecklar dock symtom. Anmälningspliktig: Nej Epizooti: Nej Zoonos: Ja + Ordförklaring Anmälningspliktig: ...

 9. Borrelios hos häst

  hos häst är svår att ställa eftersom få symtom ... granulocytär anaplasmos (tidigare erhlichios) eftersom båda bakterierna sprids med fästingar (se Granulocytär anaplasmos) . Patogenes - Borreliabakterien finns i fästingens tarm och vid bett på människa eller djur förflyttar de sig till fästingens spottkörtlar, för ...

 10. Provtagningsinstruktion, Anaplasmos (granulocytär)

  Granulocytär anaplasmos orsakad av bakterien A. phagocytophilum sprids via fästingar (Ixodes ricinus- allmän fästing i Sverige) och leder bland annat till feber och trötthet hos flera djurslag. För diagnos av granulocytär anaplasmos erbjuder SVA PCR-diagnostik för påvisande av bakterien. PCR - PCR är ett utmärkt verktyg ...