Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

17 träffarlungmask och studie och katt inom Hela sva.se

 1. Utekatter sökes till studie av kattens lungmask

  kattens lungmask - Vi söker utekatter i Skåne, Halland, Blekinge till en studie av lungmask. Lungmask har diagnostiserats ett fåtal gånger i Sverige. Den är däremot vanligt förekommande hos utekatter i Danmark (cirka åtta procent). Då södra Sverige har samma klimat som Danmark, misstänker vi att lungmask är underrapporterad ...

 2. Lungmask (Aelurostrongylus abstrusus) hos katt

  Infektion med lungmask ( Aelurostrongylus abstrusus ,) påvisas mycket sällan hos katter i Sverige. Anmälningspliktig: Nej Epizooti: Nej Zoonos: Nej + Ordförklaring Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. ...

 3. Kattens lungmask nu i Sverige

  2014-10-13 För första gången har SVA påvisat lungmask, Aelurostrongylus abstrusus, hos katt. Det är en tio veckor gammal hittekatt i Skåne. Efter att den uppvisat symtom från luftvägarna skickades ett avföringsprov till SVA för analys av parasiter. SVA fann då lungmasklarver i riklig mängd. Eva Osterman Lind, SVA. Foto: ...

 4. Ovanlig parasit drabbar Skånekatter

  I Klippan har en grupp förvildade, till synes friska katter insjuknat svårt av lungmask. Av 33 smittade katter har 24 dött, eller varit så svårt sjuka att de har avlivats av djurskyddsskäl. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill nu få in avföringsprover från friska utekatter för att följa upp sjukdomens utbredning. Katter kan smittas ...

 5. Parasiter hos katt

  i eller på andra levande organismer från vilka de ... Lungmask (Aelurostrongylus abstrusus) Löss (Felicola subrostratus) ... Avmaskning - rekommendationer Utekatter sökes till en studie av lungmask Läs mer hos andra - Läkemedelsverket Ekto- och endoparasiter hos hund och katt - behandlingsrekommendation (pdf) - DOGGY-RAPPORT, 2010, ...

 6. SVA-podden

  ta del av den kunskapsuppbyggnad vi arbetar med ... studier som ska förbättra våra kunskaper om hästens stora blodmask, torskmask och kattens lungmask. Parasitolog Eva Osterman Lind och vår fiskexpert Charlotte Axen berättar om nya studier och forskningsresultat. Du hör också mer om ett projekt som ska undersöka parasiter ...

 7. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  111 kB
  Remiss Projekt lungmask utekatter Skåne, Halland, Blekinge 2018

  ANSTALT - brev. 751 89 Uppsala telefon. 018 67 40 00 - e-post ... lungmask utekatter i Skåne, Halland, Blekinge 2018 Överordnat uppdrag - Ö17-036 ... Undersökning LungT-P Lungmask UPPGIFTER OM PROVMATERIAL (Max två katter per hushåll får provtas) OBS! Katten måste vara minst ...

 8. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  0,8 MB
  Doggy-Rapport nr 4-10

  25 DOGGY-RAPPORT · 2010 · ÅRGÅNG 34 · NR 4 ÅRGÅNG 34 Veterinärinformation ... katt har utveck- lats dramatiskt de senaste åren. Vete- rinär PATRICIO RIVERA berättar - mer om juvertumörer hos hund. N är en tik har knölar i juvret kan det - vara infi‚ammationer i juvret, infek- tioner eller skendräktighet, men oftast är ...

 9. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Arsred2012 w

  årsredovisning 2012 StatenS veterinärmedicinSka anStalt besök. Ulls väg ... Studien visar att - Sverige, Island och Norge har lägst användning. - I Sverige har användningen bland djur minskat - med 26 procent de senaste fem åren. · Den nya sjukdomen schmallenbergvirus som - drabbar idisslare och påträffades i Nordeu- ropa ...

 10. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Sva arsredovisning2009 webb

  årsredovisning 2009 StatenS veterinärmedicinSka anStalt besök. Ulls väg 2B post. Se-751 ... studie - på mjölkkor och kunde då konstatera att Q-feber, - som är en zoonos, finns i Sverige. Resultaten tyder - på att om antikroppar påvisas i tankmjölk är sanno- likheten hög att man också kan påvisa bakterien i - mjölk. ...