Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

18 träffarrävens och dvärgbandmask inom Hela sva.se

 1. Mårdhund i Sverige

  Mårdhund är ett hunddjur som ännu ... rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) och hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus). I Sverige övervakar SVA förekomsten av dvärgbandmask hos vilt. I det arbetet undersökte SVA de mårdhundar som hittills fångats in i Sverige och undersökts inom ramen för ...

 2. Att tänka på vid köp av hund

  Det finns en organiserad illegal ... Rävens dvärgbandmask De tre sjukdomarna HCC, valpsjuka och hundpest (infektion med parvovirus) finns utbrett över världen och ovaccinerade hundar riskerar att drabbas, även i Sverige. Vaccination mot dessa tre sjukdomar rekommenderas till samtliga hundar. Vänd dig till en behandlande ...

 3. Selektiv och riktad vargjakt 2013

  Kammarrätten i Stockholm har 2013-02-06 ... rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) och hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus). Nedan redovisas utfallet av jakten i tabellform - varje revir samt vilket län det berör. Förklaring till förkortningarna i kategorin Hull: U = under medelgott hull, M = ...

 4. Importhundar saknade rabiesskydd - trots vaccinationsintyg

  2015-06-26 SVA har analyserat prover från 75 till Norge importerade ... rävens dvärgbandmask för att en hund ska få importeras till Norge från EU (för import till Sverige från EU krävs enbart rabiesvaccination). Tidigare krävdes att man också kontrollerade att hunden genom vaccinationen hade fått tillräckligt ...

 5. Träck - SVA

  Träck - Bakteriologi och mykologi * Coronaviruspaket - katt ... Rävens dvärgbandmask - hund Salmonellaodling - Individprover och/eller samlingsprover Salmonellaodling - Individuella prover som poolas Salmonella - serologi Serotypning - Salmonellaisolat Träckprov från häst * Övervakning av parasiter i fårbesättningar ...

 6. Hund - SVA

  Hund - Bakteriologi och mykologi * Borrelia ... Rävens dvärgbandmask Transportdokument Allmän SVA-remiss för privatpersoner * - Allmän SVA-remiss för veterinärer och kliniker * Kompletteringsremiss-Allmän SVA-remiss för veterinärer och kliniker * Hittade du informationen du sökte på den här sidan? - 5 Perfekt, jag ...

 7. Djursjukdomar A-Ö

  Här hittar du information om de djursjukdomar ... (rävens dvärgbandmask), Häst & Vilda djur & Zoonoser Eel Virus European (EVE), Fisk Eel Virus European X (EVEX), Fisk E. granulosus, Vilda djur Ehec, Enterohemorragisk E. coli, Nötkreatur & Zoonoser Ektoparasiter, Får Ektoparasiter, Get Ekvin piroplasmos, Häst Ekvin ...

 8. Zoonoser

  Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som ... Rävens dvärgbandmask Salmonellos som zoonos Toxoplasmos som zoonos Trikinos som zoonos Tuberkulos Yersinios som zoonos Zoonoser hos fisk - Sjukdomar som felaktigt betraktas som zoonoser Hittade du informationen du sökte på den här sidan? - 5 Perfekt, jag hittade svaret ...

 9. Djurslag

  SVA:s vanligast använda remisser indelade per ... Rävens dvärgbandmask Transportdokument Allmän SVA-remiss för privatpersoner * - Allmän SVA-remiss för veterinärer och kliniker * Kompletteringsremiss-Allmän SVA-remiss för veterinärer och kliniker * Bakteriologi och mykologi * Borrelia/Anaplasma * CEM-undersökning ...

 10. Parasiter hos hund

  Parasiter lever i eller på andra ... dvärgbandmask (Echinococcus granulosus) Kennelfästing/Brun hundfästing (Rhipicephalus sanguineus) Koccidier (Isospora spp) Luftvägsparasiter/lungmaskar Neospora caninum Noskvalster (Pneumonyssoides caninum) Piskmask (Trichuris vulpis) Rävens dvärgbandmask (Echinococcus mulktilocularis) ...