Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

120 träffarrävens och dvärgbandmask och rävens och dvärgbandmask inom Hela sva.se

 1. Rävens dvärgbandmask - övervakning år 2000-2011

  SVA har övervakat förekomsten av rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) i Sverige sedan år 2000. Under åren 2000 till 2010 visade övervakningen inga fynd av parasiten. Våren 2011 påvisades parasiten för första gången i Sverige. - 2000-2010 2000-2010 2011 Södermanlandsstudie 2011 2011 Nationell övervakning 2011 Undersökta ...

 2. Landsomfattande övervakning av rävens dvärgbandmask 2012-2014

  2012-2014 - Den tre år långa landsomfattande övervakningen av rävens dvärgbandmask (Echinococcus Multilocularis) i Sverige avslutades 31 december 2014. Resultaten har rapporterats ... påvisats. Dessa prover kom från Uddevalla, Katrineholm och Gnesta, kommuner där rävens dvärgbandmask påvisats tidigare. Resultatet från den avslutade studien stödjer en ...

 3. Rävens dvärgbandmask-bilder

  rävens dvärgbandmask ut. Foto: Karin Troell/SVA - SVA-personal tar hand om insända rävar. Foto: Erik Ågren/SVA Parasitens livscykel. Illustrationer: Helena Johansson/SVA Illustration: Helena Johansson/SVA Läs mer

 4. Övervakningsprogram för rävens dvärgbandmask 2012

  2012-05-14 Arbetet fortsätter med att kartlägga förekomsten av parasiten rävens dvärgbandmask i Sverige. Prover ska under året samlas in från hela landet för ... Under 2012 fortsätter SVA kartlägga förekomsten av parasiten rävens dvärgbandmask i Sverige. SVA har lagt upp årets studie så att ...

 5. SVA:s undersökningar av rävens dvärgbandmask 2011

  2011 - Foto. Karin Bernodt Slutrapport - Den 11 februari 2011 påvisades för första gången i Sverige en rödräv med rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis). Räven var skjuten i Västra Götaland i december 2010. Insamlingen av rävar från rävjakten utökades så att 3 000 rävar från hela Sverige undersöktes ...

 6. Rävens dvärgbandmask som zoonos

  multilocularis - Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, är en bandmask som kan smitta till hund och katt. Denna parasit förekommer lokalt i stora delar av Europa, framförallt i Central- och Östeuropa inklusive Baltikum Anmälningspliktig: Ja Epizooti: Nej Zoonos: Ja + Ordförklaring Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar ...

 7. Rävens dvärgbandmask hittad i Småland

  Rävens dvärgbandmask har hittats i rävträck från Småland, meddelar idag Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Parasiten har hittats i prover som forskare från SLU samlat in cirka 25 kilometer norr om Växjö. Nyhetsnotis 5 september 2014 Det nya fyndet har gjorts inom det EU-finansierade forskningsprojektet EMIRO (Echinococcus ...

 8. Låg förekomst av rävens dvärgbandmask i landet

  i landet - 2011-06-15 SVA har nu analyserat 2 985 rävar som samlats in under årets rävjakt. Tre av dem bar på rävens dvärgbandmask. Inga fynd av smittan har hittills påträffats hos hund och gnagare. I februari i år fann SVA det första fallet av rävens dvärgbandmask i Sverige. Smittan fanns i en räv från Västra Götaland ...

 9. Studie av rävens dvärgbandmask i Södermanland 2011

  Södermanland 2011 - Rävens dvärgbandmask - Resultat från rävspillningsundersökning i Södermanland och Östergötland 2011. Resultaten av studien förändrar inte den bedömning som tidigare gjorts. Risken ... Rävspillningsinsamling i Södermanland och Östergötland år 2011, för övervakning av rävens dvärgbandmask. Karta över provtagningsområdet runt Katrineholm. Klicka på kartan ...

 10. Fynd av rävens dvärgbandmask i Sverige

  Sverige - 2011-02-13 SVA har för första gången diagnostiserat rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) i Sverige. Fyndet gjordes på en räv från Uddevallaområdet. Räven var skjuten i december 2010. - Den jägare som skickat in djuret för undersökning är underrättad. - Undersökningen av parasitinnehållet i tarmen visar ...