Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

48 träffarzoonosrapport och zoonosrapport inom Hela sva.se

 1. EU:s zoonosrapport

  inte i tryckt form, utan endast för läsning eller ... EU:s zoonosrapport 2017 EU:s zoonosrapport 2016 EU:s zoonosrapport 2015 EU:s zoonosrapport 2014 EU:s zoonosrapport 2013 EU:s zoonosrapport 2012 EU:s zoonosrapport 2011 EU:s zoonosrappport 2010 - Tryckt format för 2010 kan beställas här: EU bookshop EU:s zoonosrapport 2009 EU:s ...

 2. Zoonosrapport

  årligen en rapport över förekomsten av zoonoser, zoonotiska ... zoonosrapport och en årlig resistensrapport för hela EU samt för de europeiska länder som inte ingår i EU men samlar in information. Rapport om övervakning av infektionssjukdomar hos djur och människor - Utöver rapporteringen till EU publiceras också en svensk ...

 3. Svenska zoonosrapporter (2003-2008)

  pdf-format. Svensk zoonosrapport 2008* - *Vi har tyvärr upptäckt ett fel i den tryckta versionen av zoonosrapporten för 2008. Felet finns på sid. 34 i grafen nr 17 om salmonellaförekomsten i nötbesättningar. Listan på serotyper är felaktig. Felet är korrigerat i den pdf-fil som publiceras här

 4. EU:s zoonosrapport 2017

  sammanställer EU resultat från övervakningen av zoonoser i de 28 ... nötkreatur och vilda djur i en del EU-länder. Rapporten innehåller även information om bland annat brucellos, trikinellos, eckinokockos, rabies och harpest. Läs mer hos andra - Rapport: The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, ...

 5. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Zoonosrapport-2006

  SVENSK ZOONOSRAPPORT Förekomst av zoonoser och zoonotiska agens hos människor, livsmedel, foder och djur 2006 2 SVENSK ZOONOSRAPPORT 2006 © Statens Veterinärmedicinska Anstalt 2007 Grafisk produktion: Tecknarn i Roslagen Foto: Bengt Ekberg / Helén Pe / Tina Axelsson Tryck: Danagårds Grafiska SVENSK ZOONOSRAPPORT 2006 1. Sjukdom ...

 6. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  2 MB
  Sva zoonosrapport2007 webb

  SVENSK ZOONOSRAPPORT 2007 Förekomst av Zoonoser och Zoonotiska smittoämnen hos - människor, livsmedel, Foder och djur Innehåll Introduktion 3 Salmonella 4 Campylobacter 21 VTEC/EHEC 24 Brucella 27 Ekinokocker 28 sva:s rapportserie 7 issn 654-7098 Samordning: elina lahti - Foto: Bengt ekberg, karin Bernodt - Omslagsbild, något ...

 7. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB
  Svensk zoonosrapport 2005 webb

  Svensk zoonosrapport 2005 Förekomst av zoonoser och zoonotiska agens hos människor, livsmedel, foder och djur Omslagsbild Bengt Ekberg © Statens Veterinärmedicinska Anstalt 2006 Tryckt hos Elanders AB, Östervåla Innehållsförteckning Salmonella...4 Campylobacter...12 VTEC/EHEC...15 Brucella...19 Echinococker...20 Listeria...21 Rabies...2 ...

 8. Svenska zoonosrapporter på engelska (1999-2008)

  Samtliga i pdf-format. Zoonoses in Sweden in 2008 Zoonoses in Sweden 2007 Zoonoses in Sweden ... Sweden 2000 - 2000 tabeller 2000 - diagram 2000 Zoonoses in Sweden 1999 - tabeller 1999 - figurer 1999 Zoonoses in Sweden up to and including 1999 Hittade du informationen du sökte på den här sidan? - 5 Perfekt, jag hittade svaret på ...

 9. Zoonoscenter

  EU-direktiv, zoonosdirektivet, och en av centrets viktigaste uppgifter ... zoonosrapport till EU (se nedan) Initiera/medverka i epidemiologiska och andra vetenskapliga studier med målet att öka vår kunskap om zoonoser Tillsammans med StramaVL och SVA:s antibiotikasektion följa antibiotikaresistensläget Informera om zoonoser Medverka/initiera ...

 10. Kontrollen av salmonella prioriterad fråga

  Kontrollen av salmonella i livsmedelskedjan inklusive animalieproduktionen har länge varit en prioriterad fråga i ... zoonosrapport görs jämförelser över antal rapporterade salmonellafall hos människa i olika länder baserat på den officiella statistiken, trots att det är väl känt att den påverkas av en mängd faktorer ...