Gå direkt till innehåll

Utbildning i fodersäkerhet

SVA arrangerar varje år ett flertal utbildningar inom området fodersäkerhet. Enskilda företag kan även beställa specialanpassade utbildningar. 

SVA kan sammanställa vetenskapligt material åt företag och erbjuda hjälp med planering och genomförande av forskningsprojekt åt enskilda företag.

Utbildning i fodersäkerhet

SVA erbjuder utbildningar för små och stora foder- och foderråvaruproducenter, veterinärer, foderrådgivare, ridskolor, åkerier, tillsynspersonal med flera. Vi sätter ihop utbildningsprogram efter era önskemål. Exempel på ämnen:

Fodersäkerhet

  • Mikrobiella, kemiska och fysikaliska risker i foder.
  • Riskmoment vid produktion av foder och foderråvaror, praktiska exempel.
  • Bekämpning av mikroorganismer, främst salmonella.
  • Analys av foder, vilka analyser ska man utföra och vad betyder resultaten.
  • Lagstadgade riktvärden för foder och foderråvaror.
  • Åtgärder vid förhöjda halter av oönskade kemiska ämnen.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

  • Introduktionskurser och mer avancerade kurser i HACCP för foderföretagare, myndigheter och övriga intresserade.

Salmonella 

  • Salmonellabakterien (var finns bakterien? hur sprids den? hur farlig är den? hur blir man av med den?).
  • Salmonellaprovtagning i miljö och process, teori och praktiska exempel.
  • Hur undviker man salmonellaproblem i foderanläggningar. 
Sidan granskades senast : 2022-03-21