Gå direkt till innehåll

Fördjupningskurs i HACCP anpassat för foder- och foderråvarutillverkning

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) är en arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i foder-/livsmedelskedjan för att produkten ska vara säker för konsumenten.

Detta arbetssätt är ett viktigt redskap samt ett lagkrav för att förebygga eller undanröja foderrelaterade faror eller reducera dem till en acceptabel nivå. Genom att ha ett väl fungerande kontrollsystem ökar även tryggheten internt samt att man för omvärlden kan visa att man styr och kontrollerar riskerna i tillverkningen. 
Kursen går detaljerat igenom HACCP och dagarna kommer att varvas med teori och diskussioner. Tanken är att du som deltagare ska vara delaktig och dela med dig av dina erfarenheter och funderingar.

Nästa kurstillfälle: 23-24 september 2020

  • Sista anmälningsdag: 21 augusti 2020
  • Plats: Nässjö

Avgift: 6 000 kr

  • Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.
  • Avgiften betalas via faktura som skickas till anmälda företag.
  • Anmälan är bindande. Vid för få anmälda har SVA rätten att ställa in kursen.

Rabatterad kursavgift

  • Vid anmälan av samma deltagare till både HACCP och fodersäkerhet är kursavgiften 8 000 kr.
  • Är ni fem personer från samma företag som anmäler sig till grundläggande utbildningsdag i fodersäkerhet så betalar ni 24 000 kr.

Anmälan 

Ange telefonnr med endast siffror

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Magnus Thelander

Agronom

Statens veterinärmedicinska anstalt

Senast uppdaterad : 2020-04-15