Gå direkt till innehåll

Främmande arter kan sprida sjukdomar

En amerikansk hummer har åter fångats i Gullmarsfjorden, meddelar SLU:s havsfiskelaboratorium. – Främmande arter som släpps ut i svenska vatten kan bära på nya och mycket allvarliga sjukdomar och parasiter. Dessa kan drabba våra inhemska skaldjur, säger Charlotte Axén, biträdande statsveterinär vid SVA:s fisksektion.

Amerikansk hummer
Amerikansk hummer fångad i Gullmarsfjorden 15 augusti 2014. Foto: Vidar Øresland

Amerikansk hummer (Homarus americanus) är en viktig del av fiskenäringen på USA:s och Kanadas östkust, och där vi ser andra sjukdomar än de vi har i våra svenska vatten idag.

”Kan påverka svenska skaldjur allvarligt"

– De sjukdomar vi framför allt är rädda för att få hit är Epizootic shell disease (ESD) och Gaffkemia. De skulle kunna påverka de svenska skaldjursbestånden allvarligt. ESD har ökat markant i förekomst på Nordamerikas västkust sedan den först upptäcktes i mitten av 90-talet, och har även påvisats på amerikansk hummer som fångats i norska vatten, säger Charlotte Axén på SVA.

Sjukdomen ESD karakteriseras av utbredda skador på ryggsköld och stjärt, och är dödlig. Från upptäckten av första fallet 1997 och fram till 2010 har förekomsten av ESD i hummerpopulationen utanför södra New England ökat med 34 procent. Samtidigt har hummerpopulationen minskat från 37 miljoner till 12 miljoner individer.

Sjukdom får hummer att sluta röra sig

Gaffkemia orsakas av bakterien Aerococcus viridans (var.) homari. Infekterade humrar drabbas av blodförgiftning och slutar äta och röra sig. Ibland färgas undersidan av stjärten rosa i slutstadier av sjukdomen, och den kallas därför även ”redtail”.

Kräftpesten kom till Europa när amerikanska kräftor importerades till Italien på 1800-talet för att stärka bestånden. Sjukdomen spred sig sedan snabbt norrut och till slut importerades den till Sverige via Finland (med flodkräftor). När vi började importera signalkräftor för att stärka de svenska bestånden ökade spridningen av sjukdomen eftersom signalkräftor bär den utan att själva bli sjuka.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för förvaltningen av Sveriges hummerbestånd och har det nationella ansvaret för främmande arter i havet. Miljödepartementet behandlar frågan om ett förbud för import av levande amerikansk hummer.

Kort fakta om Epizootic shell disease och Gaffkemia

  • Epizootic shell disease (ESD) förefaller vara multifaktoriell och någon specifik orsak har inte påvisats. Bland annat har temperatur och dålig näringsstatus föreslagits som bakomliggande orsaker till att bakterier får fäste i skalet och de typiska skadorna utvecklas. Ett antal bakteriearter har påvisats i skalskadorna, bland annat Aquimarina homaria, Thalassobius sp. och Flavobacterium sp.
  • Förloppet för sjukdomen Gaffkemia varierar med temperatur. Vid 1° C sågs i en studie ingen dödlighet, men vid 20° C kan sjukdomen döda på två dygn. Även infektionsdosen påverkar förlopp och dödlighet. Effekten av sjukdomen på den vilda populationen i Nordamerika är svår att uppskatta på grund av att infekterade humrar slutar röra sig och därmed inte är benägna att gå i de betade burar som sätts ut.

Mer fakta om sjukdomarna

Epizootic shell disease (ESD) förefaller vara multifaktoriell och någon specifik orsak har inte påvisats. Bland annat har temperatur och dålig näringsstatus föreslagits som bakomliggande orsaker till att bakterier får fäste i skalet och de typiska skadorna utvecklas. Ett antal bakteriearter har påvisats i skalskadorna, bland annat Aquimarina homaria, Thalassobius sp. och Flavobacterium sp.

Förloppet för sjukdomen Gaffkemia varierar med temperatur. Vid 1° C sågs i en studie ingen dödlighet, men vid 20° C kan sjukdomen döda på två dygn. Även infektionsdosen påverkar förlopp och dödlighet. Effekten av sjukdomen på den vilda populationen i Nordamerika är svår att uppskatta på grund av att infekterade humrar slutar röra sig och därmed inte är benägna att gå i de betade burar som sätts ut.