Gå direkt till innehåll

Rapportera sjuka eller döda fiskar

Sommaren 2016 undersökte SVA och vår motsvarighet i Finland, Evira, orsaken till de sjukdomar och dödlighet man sett på vandrande laxfiskar de senaste somrarna. Nya undersökningar genomförs nu under 2018.

Rapportera fynd av sjuk, skadad eller död fisk

För att samla in data har vi skapat rapporteringsportalen "rapportera fisk".

 Arbetet med att följa hälsoläget för vild fisk genom kartläggning av sjuklighet och dödlighet fortsätter. Under våren 2017 utvidgades portalen för att underlätta rapportering av övriga fiskarter. 

I portalen kan du rapportera in när du hittar eller fångar död/sjuk/skadad fisk och det går att bifoga bilder på fynden. Om du tillåter det så loggas din position direkt i rapporten (det går också att fylla i platsen manuellt). Insamlingen av rapporter i portalen sker för både Finland och Sverige så har du finska inställt på sin webbläsare (oavsett mobil eller dator) så kommer du att länkas till en finskspråkig version.

I portalen du rapportera in när du hittar eller fångar död/sjuk/skadad fisk och det går att bifoga bilder på fynden. Om du tillåter det så loggas din position direkt i rapporten (det går också att fylla i platsen manuellt). Insamlingen av rapporter sker samtidigt i Finland och Sverige så har du finska inställt på sin webbläsare (oavsett mobil eller dator) så kommer du att länkas till en finskspråkig version.

Om du vet att du ska fiska i svenska eller finska vatten i sommar kan det vara praktiskt att redan nu spara ned en genväg till https://rapporterafisk.sva.se på din telefons hemskärm. Då blir det enklare för dig att skicka in rapporter ifall du skulle hitta eller fånga en sjuk eller död fisk.

Om du har frågor om projektet kontakta Charlotte Axén eller vår fiskjour via SVA:s växel 018-67 40 00.

Fortsatta undersökningar av lax

Under 2018 har SVA anslag från Havs- och vattenmyndigheten, enligt gränsälvsöverenskommelsen för Torneälven samt bidrag från Naturvårdsverket och några länsstyrelser för att göra fortsatta utredningar av problematiken kring nystigen lax. Provtagningarna görs i samarbete med Göteborgs universitet. Även Stockholms universitet och Evira är inblandade i analyserna. En arbetsgrupp bestående av flera centrala myndigheter, universitet samt representanter från länsstyrelserna och kraftbolagen/kompensationsodlingarna har tillsatts för att jobba kontinuerligt med hälsan på våra svenska lax- och öringbestånd.

Undersökningar av sjuk vildfisk generellt

Möjlighet till obduktion av upphittad vild fisk finns, men SVA saknar statsanslag för detta. Därmed kan fisk inte skickas in för obduktion utan att finansiering först har ordnats. Kontakta därför din länsstyrelse eller kommun (miljökontoret) om du är intresserad av att skicka in vild fisk. Obduktion är viktigt framför allt när många fiskar drabbas i samma vattensystem. Tidsfaktorn är viktig! Vi behöver ha relativt nydöd fisk för att undersökningarna ska ge något. Frysning är ett andrahandsalternativ, då frysning omöjliggör vissa analyser.
För obduktion av vilda kräftor vid misstanke om kräftpest har SVA ett särskilt anslag från Havs- och vattenmyndigheten. Kontakta SVA:s fiskjour på 018-67 40 00 eller via e-post fiskjour@sva.se om du har misstanke om kräftpest.

Senast uppdaterad : 2019-11-23