Gå direkt till innehåll

Resultat av övervakning av fladdermusrabies

Här presenteras kortfattat resultat från äldre övervakningar och insamlingar. 

2013 års fladdermöss utan rabiesvirus

2013 tog SVA prov på 38 vattenfladdermöss i Skåne och reultaten visade att de inte hade rabiesvirus eller antikroppar mot detta. Tidigare år har antikroppar mot fladdermusrabies (EBLV) påvisats hos enstaka vattenfladdermöss i Skåne och Småland.

Forskarna fångar in fladdermössen nattetid med nät och tar proverna ute i fält. Därefter släpps de fria igen. Syftet är att kartlägga om det finns fladdermusrabies i Sverige. Forskarna tar blodprov, salivprov, bedömer kön och ålder samt ringmärker fladdermössen innan de släpps.

− Årets undersökning är avslutad. Nu är analyserna klara och vi har inte hittat fladdermusrabies eller antikroppar mot detta. Övervakning av fladdermöss för rabies kommer att fortsätta på något sätt, säger veterinär Louise Treiberg Berndtsson, SVA.

Under provtagningarna 2009 och 2012 påvisades antikroppar mot EBLV hos enstaka vattenfladdermöss – men inte själva viruset. Förra året togs prover på ett 60-tal vattenfladdermöss.

SVA har sedan slutet av 90-talet ansvaret för övervakning av fladdermusrabies i Sverige.

Tidigare resultat

Under provtagningarna 2009 och 2012 kunde antikroppar mot EBLV påvisas hos enstaka vattenfladdermöss i Skåne respektive Småland. Hos ingen av fladdermössen kunde virus påvisas i saliven. Undersökning av fladdermöss i fält (aktiv övervakning) genomfördes åren 2008, 2009, 2012 och 2013.

Övervakningen av döda inskickade fladdermöss (passiv övervakning) har pågått sedan slutet av 1990-talet, dock inte årligen. Totalt har drygt tusen döda fladdermöss skickats in för undersökning, varav 668 har undersökts för rabies. Inte i någon av de fladdermöss som undersökts har rabiesvirus påvisats. Detaljerade resultat redovisas i rapportserien "Surveillance of zoonotic and other anmial disease agents in Sweden" (tidigare ”Surveillance and control programs”) under respektive år. De finns även redovisade i ”zoonosrapporten” som SVA gav ut tidigare.

Senast uppdaterad : 2013-11-15