Gå direkt till innehåll

Licensjakt på varg

Alla vargar som skjuts under licensjakt besiktas av personal från länsstyrelsen. Skytten får behålla skinnet, och den flådda kroppen skickas till SVA.

På SVA görs en obduktion för att kontrollera om djuren är friska och om några äldre skador finns. Rutinmässiga provtagningar görs, bland annat undersöks om vargarna bär på rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) eller hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus).

Alla fällda vargar åldersbestäms mer noggrant på ett annat laboratorium efter att jakten är avslutad. Resultaten kommer efter några månader.

All licensjaktsinformation på ett ställe

Från och med våren 2020 kommer all statistik från aktuell och tidigare licensjakt att finnas tillgänglig i Rovbase. Detta gör att jägare kan få information direkt från källan där länsstyrelsen lägger in information om fällda djuren i deras län, såväl som ger en översiktlig bild över läget för hela landet. 

Rovbase är en enkel databas och kartverktyg, där man i menyn till vänster kan välja vilka djurslag som ska synas samt för vilken region och tidsperiod. Under licensjakten för respektive djurslag kommer det finnas ett färdigt snabbval för att se aktuell information. Genom att göra avancerade sökinställningar går det att förfina din sökning ytterligare.

Om Rovbase

Rovbase är ett förvaltningsverktyg och en databas om rovdjursinformation. Arbetet med Rovbase startade 1987 och har utvecklats betydligt sedan dess. Idag är Rovbase ett verksamhetsstöd för hela förvaltningsapparaten samt för de stora rovdjuren i Sverige. Det är en målsättning att registreringen ska göras så nära källan som möjligt. Uppgifterna blir därefter kvalitetssäkrade i flera led innan de slutliga resultaten sammanställs och redovisas.

Varje dag tillkommer ny information om viltskador, rovdjursobservationer, döda rovdjur och DNA prover. Var för sig betyder inte varje enskild uppgift så mycket, men genom att ackumulera data över flera år och kombinera olika insamlings- och analysmetoder genererar uppgifterna en god översikt över rovdjurssituationen.

Därutöver innehåller databasen upplysningar om var registreringarna är gjorda. I många fall är det också viktigt att registrera nollresultat, dvs. att det inte finns rovdjur i ett område eller att den inte är en föryngring. Därigenom kan förvaltningen också värdera förändringar över tid, som t.ex. att en rovdjursart håller på att etablera sig i ett område. På det sättet kan alla bidra med upplysningar om rovdjur i sin närmiljö och därmed bidra till en bättre rovdjursförvaltning. De som närmast mottar upplysningar är Statens naturoppsyn ved sine rovviltkontakter (Norge) och länsstyrelserna i Sverige.

SVA:s roll under licensjakten

Alla djurkroppar eller djurdelar tillhörande varg, björn, järv och lodjur skickas idag till SVA för undersökning enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18).

I samband med licensjakt på stora rovdjur redovisar SVA resultat från jakten i form av rapport som publiceras när obduktioner och datasammanställning är klar. SVA kompletterar även informationen som finns i Rovbase, eller ändrar information, om man vid obduktion eller undersökning upptäckt något felaktigt.

SVA:s roll är enligt överenskommelse med Naturvårdsverket att effektivisera, samordna och utveckla hanteringen av material och data från döda stora rovdjur.

En viktig del av rovdjursarbetet på SVA är att samla in data och prover från de stora rovdjur som hittas döda eller avlivas, samt att detta vid förfrågan blir tillgängligt för andra myndigheter och institutioner.

Rutinmässigt tas prover till SVA:s biobank, samt till pågående studier som bland annat rör genetik, reproduktion, och åldersbestämning.