Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tuberkulos hos kameldjur

Förekomsten av tuberkulos hos kameldjur, fram för allt alpackor, har aktualiserats på senare tid, bland annat på grund av den allvarliga situationen i Storbritannien, där tiotals smittade besättningar identifieras varje år och sjukdomen inte är under kontroll.  Det allvarliga läget har komplicerats av att de testmetoder som funnits tillgängliga för påvisande av tuberkulos hos levande kameldjur inte varit bra. Den testmetod som hittills använts (så kallat hudtest) utvecklades ursprungligen för nötkreatur och har visat sig fungera mycket dåligt på kameldjur.

Införselregler

Den 5 juni 2012 ändrades reglerna för vilka tester för tuberkulos som krävs vid import av kameldjur. I utförsellandet ska ett hudtest genomföras och sedan följas upp med ett blodprov. Anledningen är ny kunskap kring testmetoder på kameldjur.

Brittiska smittskyddsmyndigheter har på uppdrag av bland annat British Alpaca Society genom fört en utredning där de utvärderat andra typer av test som skulle kunna ersätta eller komplettera hudtestet samt leda till större säkerhet i diagnosställandet. Utredningen (Validation of ante mortem TB tests in Camelids (pdf)) visar att flera olika utvecklade metoder för blodprovsanalys av antikroppar i kombination med ett så kallat gammainterferontest och ett enkelt (icke jämförande) hudtest ger den högsta chansen att upptäcka infekterade djur. Detta blir också den sammantagna testning som Jordbruksverket kommer att kräva i utförsellandet vid import av alpackor till Sverige.  

Om ett djur i Sverige testar positivt för tuberkulos innebär det att besättningar som haft kontakt med djuret spärras och utreds.