Till startsidan
 
Vår verksamhet

Om SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.

SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning.

Läs mer

Aktuellt
 • Nya råd för hund i vård och omsorg

  Hundar blir allt vanligare som en del av behandling, träning eller för social samvaro, framförallt inom äldreomsorgen. Idag publicerar Socialstyrel...

  Läs mer

 • Lovande tester av nytt vaccin mot blåtungevirus

  Ett problem i smittskyddsarbetet är att det idag inte finns något bra test som kan avgöra om en ko har smittats av blåtungevirus – eller om hon har...

  Läs mer

 • Trikiner funna i en björn i samband med licensjakt 2014

  Ett fynd av trikiner i björnkött har hittills gjorts i samband med årets licensjakt. Björnen, en hane på 163 kg , fälldes mellan Strömsund och Laxs...

  Läs mer

Senaste nyheterna

Senaste nytt från SVA

 • 2014-09-17

  Mjältbrandsbakterie kan enkelt bli resistent

 

Statsepizootologen kommenterar:

Ökad risk för mjältbrand efter torka och skyfall

 
 
 

Resa utomlands med hund