Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djursjukdomar

En alfabetisk lista på djursjukdomar SVA har information om på webbplatsen. Listan är inte komplett, men fylls på löpande.

Djursjukdomar A-ÖDjursjukdomar A-Ö

Våra tjänster

Skicka in döda djur

Här får du information om hur du packar och skickar in döda djur till oss. Misstänker du allvarlig smittsam sjukdom, kontakta alltid vår jourhavande veterinär.

Skicka in döda djurSkicka in döda djur
Att tänka på när du ska resa utomlands med hund.

Resa utomlands med hund

Nyheter och pressmeddelanden

 • Avhandling ger ny kunskap om bakterier och smittvägar vid juverinflammation

  2015-03-24 Vissa bakteriers genuppsättningar är mer spridda än andra vid juverinflammationer (mastit) hos svenska mjölkkor. Graden av spridning varierar beroende på bakterieart. Det visar en nyligen publicerad avhandling a...

 • Fynd av fågelinfluensa hos svanar

  2015-03-20 Fågelinfluensa har upptäckts hos två döda knölsvanar som hittats i Stockholm. Svanarna skickades in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som rutinmässigt kontrollerar upphittade döda fåglar....

 • Mögel i halm gissel för grisgårdar

  2015-03-06 Mögelgifter i halm kan vara skadliga för grisar. Högsta nivåerna uppmättes i storbalar av havre, men även halm av vete och korn innehöll höga halter. Det visar en nu publicerad vetenskaplig studie vid Statens...

Nyhetsarkiv RSS

I fokus just nu

 • SVA deltar i internationell forskning om fransk hjärtmask på hund

  Svenska prover analyseras i Schweiz Nära 4 000 serumprover från svenska hundar har sänts till universitet i Zürich, Schweiz för serologisk undersökning. Tre fjärdedelar av proverna kommer från SVA och en fjärdedel från Klinisk kemis...

 • Blyförgiftning orsakade svandöd

  Under februari hittades minst tolv döda, eller döende, svanar på Djurgården i Stockholm. Fem av dem skickades in till SVA för obduktion. Tre av svanarna uppvisade obduktionsfynd som skulle kunna tyda på blyförgiftning. Kemisk...

 • SVA deltog i regeringsuppdrag om klimatanpassning

  SVA har, tillsammans med flera andra myndigheter, lämnat synpunkter på avsnitt främst om människors och djurs hälsa, jordbruk och djurhållning. Sammanhållande för SVA:s arbete har varit laborator Ann Albihn. SVA föreslår en rad...