Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Disputationer

Hösten 2017 är det en disputation på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där en SVA/SLU-anställd försvarar sin avhandling.

"Tularemia in Swedish wildlife - a One Health perspective"
Gete Hestvik (BVF, SLU/SVA) disputerar 8 december, 9.15 i sal Audhumbla, SLU, Uppsala.

Våren 2017 var det två disputationer på SLU med SVA/SLU-anställda:

Hösten 2016:

Hösten 2015:

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls