Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Disputationer

Våren 2017 var det två disputationer på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där SVA/SLU-anställda försvarade sina avhandlingar.

"Salmonella in Swedish dairy cattle – epidemiology and aspects on control"
Estelle Ågren (BVF, SLU/SVA) disputerade 7 april.

"African Swine Fever in Uganda: Epidemiology and Socio-economic Impacts in the Smallholder Setting"
Erika Chenais (BVF, SLU/SVA) disputerade 12 maj.

Hösten 2016 var det två disputationer på SLU med SVA/SLU-anställda:

Hösten 2015 var det flera disputationer på SLU med SVA/SLU-anställda:

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls