Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Internationellt samarbete

En framgångsfaktor för SVA:s forsknings- och utvecklingsarbete är att den bedrivs på hög internationell nivå och i nära samverkan med både nationella och internationella universitet, forskningsinstitut, organisationer och företag. Detta görs bland annat genom olika former av samarbetsprojekt mellan individuella forskare och forskargrupper men också genom institutsövergripande projekt.

OIE - Collaborating Centre

SVA är Collaborating Centre för Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) med ansvar för bioteknologibaserad diagnostik av veterinärmedicinska infektionssjukdomar. 

EU-projekt

SVA deltar för närvarande i följande EU-projekt: 

 • PROMISE: Fosforåterföring av organiskt avfall (2014-2017)
 • EScential: Karakterisering av nödvändiga cellulära faktorer för virusreplikation (2014-2018)
 • ECALEP: Uppkomst av högpatogena caliciviruses i Leporidae (2015-2017)
 • CCHF Vaccine: Sjukdomsmekanism for Krim-Kongo hemoragisk feber (2015-2019)
 • EryPoP: Rödsjuka – ett sjukdomsproblem i djurvänliga uppfödningsformer för fjäderfä och gris (2016-2018)
 • ANIBOTNET: Botulism hos djur - innovativa verktyg för diagnos, prevention, kontroll och epidemiologiska undersökningar (2016-2018)
 • Arbonet: Krim-Kongo feber i Europa (2016-2018)
 • ASF-STOP: Förståelse och bekämpning av afrikansk svinpest i Europa (2016-2019)

Europeiska forskningsnätverk

Nätverket One Health Sweden

Merparten av människans infektioner orsakas av smittämnen som även infekterar djur, så kallade zoonoser. Trots detta har vetenskapen historiskt varit uppdelad i olika fält beroende på om smittämnet återfinns hos människa, tamdjur eller vilda djur och deras miljö. Nätverket One Health Sweden bygger broar mellan kunskapsområden utifrån konceptet "en värld - en hälsa".

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls