Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Statsepizootologen kommenterar

 • 2017-12-21 För knappt fyra år sedan introducerades afrikansk svinpest till östra EU: först till Litauen och Polen och kort därefter till Lettland och Estland. Sjukdomen etablerade sig i vildsvinsstammarna i de drabbade länderna, med sporadiska utbrott också...

 • 2017-10-27 Återigen har en svensk värphönsbesättning drabbats av newcastlesjuka (ND). Det virus som orsakar ND är aviärt avulavirus 1 (AAvV-1) vilket tidigare benämndes aviärt paramyxovirus typ 1 (APMV-1). Virus finns i flera genotyper/stammar och med olika...

 • 2017-10-16 I förra veckan meddelade norska myndigheter att två nya fall av avmagringssjuka (Chronic Wasting Disease = CWD) på hjortdjur konstaterats i landet. Det första fallet gäller ytterligare en vildren från Nordfjella, samma område som smittade renar...

 • 2017-06-29 Tjeckiska myndigheter rapporterade 27 juni två bekräftade fall av afrikansk svinpest (ASF) på vildsvin i Zlin i östra Tjeckien. Mest närbelägna tidigare fall 400 km bort i Ukraina. Mer på SVA:s webb om smittläget i EU och risken för Sverige:...

 • 2017-06-12 Svenska fjäderfän ska inte börja vaccineras mot newcastlesjuka (ND). Den slutsatsen drar Jordbruksverket i en nyligen publicerad rapport kring samhällsekonomiska konsekvenser av en möjlig framtida övergång till att vaccinera fjäderfä mot ND....

 • 2017-06-08 Campylobakterios är den mest rapporterade zoonosen på människa i ett flertal länder, inklusive Sverige. Antalet rapporterade fall har ökat de senaste åren i såväl Sverige som EU i sin helhet. Under 2016 rapporterades 11 021 fall av campylobakterio...

 • 2017-01-23 Efter några års tystnad verkar det som om smittspridningen av schmallenbergvirus i Europa fått lite ny fart. Från Tyskland, Belgien, Holland, Storbritannien och Irland har man under de senaste månaderna rapporterat om fall av aborter, missbildning...

 • 2016-11-11 Fågelinfluensa av typen H5N8 har återigen börjat cirkulera i Europa. Under en dryg vecka har smittan spridit sig över stora delar av norra och centrala Europa, med ett antal fall de senaste dagarna i Sveriges absoluta närområde. Det finns inga...

  Taggar:
 • 2016-08-10 Mjältbrand konstaterades först hos en tjur som dött på bete på Omberg den 7 juli. Sedan dess har mjältbrandsorsakade dödsfall bekräftats hos ytterligare nio nötkreatur, ett får och en häst. Dessutom har en död älg som påträffats i området visat si...

  Taggar:
 • 2016-07-04 Smittläget inom EU vad gäller ett flertal allvarliga epizootisjukdomar är fortsatt problematiskt. Fågelinfluensa , lumpy skin disease , afrikansk svinpest och bluetongue är sjukdomar som har varit i fokus under det gångna året, och kommenterats på...

 • 2016-05-25 Smittläget inom EU vad gäller ett flertal allvarliga epizootisjukdomar är fortsatt problematiskt. Fågelinfluensa , lumpy skin disease , afrikansk svinpest och bluetongue är sjukdomar som har varit i fokus under det gångna året, och kommenterats på...

 • 2016-04-07 Statsepizootologen kommenterar ett fall av klassisk BSE (galna kosjukan) i Frankrike och ett fall av prionsjukdom hos ren i Norge. Båda sjukdomarna hör till familjen transmissibla spongiforma encefalopatier, TSE, men är två skilda sjukdomskomplex....

 • 2016-02-29 En glädjande nyhet är att det nu på EU nivå har uppmärksammats vilken fara smuggling av hundvalpar utgör. Illegal försäljning av attraktiva raser som chihuahua och fransk bulldogg men även labradorer uppges öka stort inom EU. Förutom att smuggling...

  Taggar:
 • 2016-02-11 Utbrott av virusabort hos häst, orsakat av ekvint herpesvirus EHV-1 , förekommer årligen i Sverige liksom i de flesta länder, eftersom viruset är mycket spritt. Viruset kan ge luftvägsinfektion, kastning (missfall, ”virusabort”) hos dräktiga ston,...

 • 2015-12-22 Den 25 november informerade franska myndigheter EU-kommissionen om att en hobbyflock med 32 fjäderfä i Dordogne, i sydvästra Frankrike, konstaterats smittad med högpatogen (aggressiv) fågelinfluensa av typen H5N1. Genom utökat övervakningsarbete h...

  Taggar:
 • 2015-12-01 Den 25 november 2015 informerades EU-kommissionen av franska myndigheter om att en hobbyflock med 32 fjäderfä i Dordogne, i sydvästra Frankrike, konstaterats smittade med högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1. Av de 32 fåglarna hade 22 självdött...

  Taggar:
 • 2015-11-26 FAO:s europeiska kommission för kontroll av mul- och klövsjuka, EuFMD, varnar Europas chefsveterinärer för den oroande utvecklingen för mul- och klövsjuka i Europas närområde. EuFMD lyfter fram tre händelser som illustrerar den komplexa situation...

 • 2015-09-22 Den 14 september 2015 informerade EU:s generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor (DG SANCO) om att bluetonguevirus serotyp 8 (BTV-8) bekräftats hos nöt och får i regionen Allier i centrala Frankrike. Primärfallet var ett får som insjuknat d...

  Taggar:
 • 2015-08-28 Den 20 augusti 2015 rapporterade grekiska myndigheter utbrott av Lumpy skin disease i två nötkreaturbesättningar med totalt 200 djur i regiondelen Evros, som gränsar mot Turkiet. Utbrotten utgör de första kända fallen av sjukdomen i EU. Lumpy skin...

 • 2015-08-21 Sedan afrikansk svinpest upptäcktes i Estland, Lettland och Litauen under 2014 har hundratals utbrott rapporterats, f f a hos vildsvin men också i småskaliga och kommersiella grisbesättningar. Länderna har vidtagit omfattande smittskydds- och...

 • 2015-07-29 Den 26 juli 2015 informerades EU-kommissionen av tyska myndigheter om ett bekräftat utbrott av aggressiv fågelinfluensa, subtyp H7N7, i en värphönsbesättning med ca 14 000 djur i Emsland, Niedersachsen, Tyskland. Femtio fåglar rapporteras ha...

  Taggar:
 • 2015-07-15 Den 13 juli 2015 informerades EU-kommissionen av brittiska myndigheter om ett bekräftat utbrott av aggressiv fågelinfluensa subtyp H7N7 i en värphönsbesättning med 170 000 djur i Preston, Lancashire, England. Cirka 50 000 av de 67 veckor gamla...

  Taggar:
 • 2015-06-30 Statsepizootologen kommenterar en färsk Efsarapport om faktorer som verkar pådrivande för överföring av ebolavirus från djur till människa i Västafrika. Tre typer av flygande hundar (stora fladdermöss) anses vara reservoar för ebolavirus i...

  Taggar:
 • 2015-05-27 Både fågelinfluensa och afrikansk svinpest har varit i fokus vid många tillfällen under de gångna åren, och kommenterats på denna plats. Men situationen i världen har inte förbättrats, utan det är snarare en oroväckande utveckling. Sjukdomarna kan...

 • 2015-02-11 Rots (infektion med bakterien Burkholderia mallei) är en mycket allvarlig sjukdom hos häst som också kan överföras till människor och skulle kunna användas för bioterrorism. Nu har det kommit en rapport om en häst i Tyskland som visat sig vara...

  Taggar:
 • 2015-02-10 Sedan det första fallet av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 rapporterades från Tyskland i början av november förra året har smittan påvisats i ytterligare tre länder inom EU (Nederländerna, Italien och Storbritannien). Dessutom har tre andr...

  Taggar:
 • 2014-12-22 Under december har ytterligare tre utbrott av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 konstaterats hos fåglar inom EU: ett utbrott hos kalkon i norra Italien, och två utbrott hos kalkon respektive anka i nordvästra Tyskland.  Sedan början av...

  Taggar:
 • 2014-11-25 Ytterligare två utbrott av högpatogen, aggressiv, fågelinfluensa av subtypen H5N8 hos fjäderfä har konstaterats i Nederländerna. Dessutom har man i Tyskland påvisat viruset hos sjöfågel, i en kricka som skjutits i samband med jakt. Detta är första...

  Taggar:
 • 2014-11-18 Tio dagar efter att tyska myndigheter påvisat högpatogen fågelinfluensa av subtypen H5N8 i en kalkonbesättning den 5 november, rapporterades under helgen utbrott från ytterligare två länder inom EU. Den 15 november informerade nederländska...

  Taggar:
 • 2014-11-10 Den 5 november 2014 informerades EU-kommissionen av tyska myndigheter om ett bekräftat utbrott av aggressivt fågelinfluensavirus av subtypen H5N8 i en kalkonbesättning med 31.000 fåglar i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i norra Tyskland....

  Taggar: