Törel-arter - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Törel-arter

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Revormstörel
Latinskt namn: Euphorbia helioscopia L. 

Svenskt namn: Rävtörel
Latinskt namn: Euphorbia peplus L. 

Generell information

Alla törelarter innehåller mycket giftig mjölksaft, som kan vara dödlig. Giftigheten avtar vid torkning av växten, men förgiftning kan ske även från hö. Förgiftning är relativt ovanligt då betesdjur i allmänhet ratar växten, men vid betessläpp på våren kan djur som är ”som galna efter grönt” konsumera den. Törelförgiftning har konstaterats hos hästar (framförallt i Australien och Nya Zeeland) och nötkreatur. Det finns fler giftiga törelarter (Euphorbia spp.) än de här beskrivna. 

Förgiftningssymtom

Kolik, mag- och tarminflammation, kraftig svullnad och inflammation i munhålan, ökad salivering, blodig diarré, blod i urinen (särskilt hos unga djur), kolik, kramper, leverskador, cirkulationsrubbningar och död.

Mjölksaften kan framkalla inflammation och blindhet vid kontakt med hud respektive ögon.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls