Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Frågor och svar om fladdermusrabies

Vanliga frågor och svar om fladdermöss och fladdermusrabies.

Min katt/hund har fångat en fladdermus, vad ska jag göra?
Det är mycket sällsynt att det sker. Om fladdermusen finns kvar och är död samt har huvudet kvar kan den skickas in till SVA för obduktion. Använd handskar om du tar i en död fladdermus. Döda fladdermöss kan skickas till SVA enligt rutiner för Fallviltsundersökningar. SVA bestämmer då utifrån sjukdomsberättelsen om djuret ska undersökas avseende EBLV. Önskas undersökning för EBLV går det att beställa på egen bekostnad.
Svar: Håll katten eller hunden under observation. Om djuret blir sjukt eller uppvisar beteende med nervösa symtom kontakta din veterinär. Berätta om hela incidenten med fladdermusen för veterinären.

Källa: Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt

Kan min hund/katt få rabies om den nosar på en sjuk eller död fladdermus?
Svar:
Nej.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt 

Kan min hund/katt få rabies och dö om den tuggar på en sjuk eller död fladdermus?
Svar:
Ja, men det förutsätter att fladdermusen har rabies och att virus kommer in i hundens mun och tas upp av slemhinnan. Sannolikheten för att detta ska ske är extremt liten.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Blir mitt husdjur lättare rabiessmittat om det har dåligt immunförsvar?
Svar:
Ja. Generellt sett är djur med försämrat immunförsvar mer infektionskänsliga, men det finns inga kända specifika studier om just rabiesvirus. Vaccinerade djur erhåller ett starkare immunförsvar.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Behöver jag vaccinera mitt husdjur mot rabies i Sverige nu?
Svar:
Nej.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls