Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vaccination hos fjäderfä

På grund av det förhållandevis goda sjukdomsläget bland kommersiella fjäderfän i Sverige används få vacciner jämfört med i många andra länder. Många betydelsefulla virussjukdomar och några bakterieorsakade sjukdomar kan i dag förebyggas med hjälp av vacciner. Vaccin finns även mot parasitsjukdomen koccidios.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls