Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Levande och avdödade vacciner hos fjäderfä

Levande vaccin

Levande, försvagade vacciner är billiga och relativt enkla att distribuera till stora flockar via dricksvatten eller som spray. Det finns dock undantag; vaccinet mot Mareks sjukdom är ett levande vaccin som måste ges individuellt genom injektion. Även vaccinet mot infektiös laryngotrakeit är levande men detta ges som ögondropp.

En vaccination med ett levande vaccin måste utföras med stor omsorg så att alla fåglar i flocken blir vaccinerade samtidigt med en korrekt dos. Om vaccinationen görs på fel sätt riskerar man både bristande eller ojämn vaccination och ökad risk för biverkningar.

Det är viktigt att tänka på, särskilt när det gäller levande vacciner att de lätt förstörs eller försvagas om de hanteras eller lagras felaktigt. De kan även inaktiveras innan de når ut till fåglarna exempelvis vid dricksvattenvaccination om vattnet innehåller metalljoner, desinfektionsmedel eller surgörande medel etcetera. Vid dricksvattenvaccination brukar man därför tillsätta skummjölkspulver eller minimjölk för att skydda vaccinviruset.

Avdödat vaccin

De avdödade vaccinerna är, jämfört med levande vacciner, dyra och måste injiceras i varje enskild fågel. Vaccinerna innehåller nästan alltid oljeadjuvans för att stimulera kroppens egen förmåga att utveckla skydd mot den aktuella sjukdomen. Dessa vacciner ger ett mycket gott skydd som i regel varar livet ut, särskilt om fåglarna tidigare vaccinerats med ett levande vaccin mot samma smittämne. Avdödade vacciner ges framförallt till avelsdjur, men även till andra fjäderfä om levande vaccin saknas.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls