Fingerborgsblomma - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fingerborgsblomma

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Fingerborgsblomma

Latinskt namn: Digitalis purpurea L. 

Generell information

Fingerborgsblomma Foto: Thomas Gunnarsson

Fingerborgsblomma. Foto: Thomas Gunnarsson

Kallas även fingerhatt, biskopsört. Mycket giftig. Ettåriga bladrosetter är giftigare än blommande bestånd. Giftigheten består efter torkning och orsakas av ett flertal glykosider, framför allt digitoxin och digitalin. Förgiftning och dödsfall hos hästar har iakttagits vid konsumtion av 20-40 gram torkade blad eller 120-140 gram gröna blad. 

Förgiftningssymtom

Aptitlöshet, törst, kolik, diarré, hjärtklappning, förhöjt blodtryck, avsaktning och sedan ökning av puls, skakningar och konvulsioner, död genom förlamning av hjärta och andningsorgan.
Hudkontakt med växten kan orsaka hudinflammation (dermatit).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls